Man läser sex examensämnen utifrån fem ämnesgrupper: bästa språk, andraspråk, samhällsorienterande ämnen, naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom utgörs IB-programmets kärna av de obligatoriska komponenterna ToK (Theory of Knowledge), CAS (Creativity, Action, Service) och Extended Essay. Under det förberedande året Pre-DP läser eleverna kurser som syftar till att förbereda inför studierna i examensämnena: svenska, engelska, historia, samhällskunskap, naturkunskap, matematik m fl.

Det finns ingen praktik på programmet men den obligatoriska komponenten CAS (Creativity, Action and Service) gör att du kommer ut i samhället på olika sätt. CAS handlar om att du får utveckla hela din personlighet genom t ex musik, dans, konst, sport, friluftsaktiviteter och samhällsservice. Exempel på CAS kan vara att lära sig spela gitarr, träna ett knattelag i fotboll, ordna aktiviteter för äldre, besöka barn på sjukhus, ge läxhjälp på skolor, arbeta på Stadsmissionen, ordna insamlingar till katastrofområden i världen, jobba för Världens Barn, Röda Korset etc.

Som IB-elev bedöms dina kunskaper inte bara genom de slutprov du skriver utan också genom uppsatser och muntliga redovisningar under utbildningens gång (så kallad Internal Assessment). Dina lärare är specialutbildade för IB och du kommer att skriva prov så att din lärare kan hjälpa dig att se eventuella kunskapsluckor. Det finns gamla examensprov att öva på och skolan ger dig en hel övningsexamen några månader före slutexamen.

Det är ovanligt i Sverige att elever misslyckas med sin slutexamen. Om så skulle ske har du möjlighet att göra om examen två gånger. Om du av någon anledning vill försöka höja något betyg, eller om du missat ett eller flera examensprov, har du också möjlighet att göra om den aktuella delen av examen två gånger.

Ja, IB-examen ger grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Precis som med de nationella programmen avgörs sedan särskild behörighet av dina ämnesval. Efter att ha fått sitt diplom går de flesta studenter vidare till studier i Sverige eller utomlands. Många universitet utomlands ser mycket positivt på sökande med fullgjort IB-diplom. Om du vill se hur just ditt "favorituniversitet" värderar ett IB-diplom, gå in på www.ibo.org/diploma/recognition/

Ja, det finns möjlighet att läsa till ett så kallat "non-regular diploma" och då läser du tre naturvetenskapliga ämnen, vilket ger den behörigheten. Du väljer då oftast bort att läsa ämnet från grupp tre i stället. Detta val får du hjälp med under studietiden.

IB har funnits på vår skola sedan 2001 och vi har nu examinerat fem klasser med resultat som visar att vi håller mycket god världsstandard på vår IB-utbildning. Maxpoäng på ett IB-diplom är 45, minimum för att klara examen är 24, medelpoäng i världen är 31 - Katedrals IB-studenter har haft 36, 33, 35, 33,och  36 i medelpoäng hittills (tabell)! Många av våra IB-studenter läser nu vid universitet både i Sverige och utomlands, t ex i Uppsala, Lund, Linköping, Cambridge, Durham, Bremen, Paris, Philadelphia m fl.

Du söker via din kommuns ordinarie ansökningssystem, för Östergötland via gymnasiestudera.se. Ansökningsblanketten används endast av sökande utanför Sverige.

Självklart tar man studenten - två gånger dessutom. Först springer man ut med eleverna på de andra programmen i juni. I början av september delar vi ut IB-diplomen vid en högtidlig ceremoni i Katedralskolans aula med musik, sång, tal och mingel med cider och snittar efteråt. Då deltar även släktingar och vänner.