Ja, men det kan ibland vara svårt eftersom man behöver kunna ta ledigt när det behövs. I början när barnet har kommit till familjehemmet och när det gäller barn under skolåldern kan en
förälder behöva vara hemma och ersätts då av socialtjänsten för lönebortfall.

Ja, för det allra mesta. Riktigt små barn behöver inget eget rum.

Nej, det behöver man inte. Men i första hand söker vi på Linköpings kommun familjer inom två timmars bilresa till Linköping, för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk
(föräldrar, vänner) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet och barnet.