Ja, som familjehem kan man ha önskemål om exempelvis ålder och kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen och diskutera detta med familjehemsenheten. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål
som styr.

Linköpings kommun tillhandahåller en grundkurs för alla blivande familjehem. På utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till då man blir familjehem. Bland annat talar vi om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor. Vi ordnar även särskilda utbildningar för släktingar som är familjehem. 

Familjehemmet får regelbundet stöd av sin familjehemssekreterare. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår i barnets liv, stöd i samverkan med barnets föräldrar eller egentligen vad som helst som rör rollen som familjehem. Om familjen behöver extra stöd och
handledning kan de få extern handledning av exempelvis psykolog. Om behovet
uppstår kan ett familjehem få avlastning av en annan familj.