Visar annons 1 -87 av 87 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Socialsekreterare till IFO vuxen 2 Tillsvidareanställning 2019-11-19
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg Tim- och semestervikariat 2019-11-19
Undersköterska till Vretalidens och Härnebacken hemtjänst Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-20
Barnskötare till Ådalagatan 2/14, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2019-11-20
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-11-20
Undersköterskor till Räknestickans hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-11-20
Lärare 4-6 inriktning MA/NO till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-11-20
Stödassistent till gruppbostaden på Blåbärsvägen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-20
Stödpedagog till Daglig Verksamhet Oasen Tillsvidareanställning 2019-11-20
Stödassisenter till Skattegården Tillsvidareanställning 2019-11-21
Bygglovingenjör/bygglovshandläggare till Bygglovskontoret Tillsvidareanställning 2019-11-21
Stödassistent till Sensum daglig verksamhet Tillsvidareanställning 2019-11-21
Fritidsledare/Resurspedagog till Resursskolorna Tillsvidareanställning 2019-11-22
Lärare till Resursskolorna Tillsvidareanställning 2019-11-22
Gymnasielärare i svenska och historia till Berzeliusskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-23
Lärare åk 1-6 Sv/Ma och ytterligare ämne till Ånestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-11-23
Förskollärare till Källtorpsvägen 2 Tillsvidareanställning 2019-11-24
Vaktmästare till Linköpings stadsbibliotek Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-24
Socialsekreterare till IFO vuxen, våld i nära relation Tillsvidareanställning 2019-11-24
Grundskollärare till särskild undervisningsgrupp Tillsvidareanställning 2019-11-24
Lärare åk 4-5 till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2019-11-24
Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6 Tillsvidareanställning 2019-11-24
Barnskötare till Järnåldersgatan 27, Vidingsjö Förskolor - Vikariat Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-24
Verksamhetschef upphandling Tillsvidareanställning 2019-11-24
Stödassistent till natt på Rättaregatan Tillsvidareanställning 2019-11-25
Modersmålslärare i arabiska till Sektionen för resurs- och stödverksamhet Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-25
Förstelärare i fritidshem till Fredriksbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-11-25
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Malmslättsskolan-Tokarp Tillsvidareanställning 2019-11-25
Sjuksköterska till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-11-25
Ekonom/administrativ chef till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-11-26
HR-konsult utbildningssamordnare till HR-service Tillsvidareanställning 2019-11-26
Biståndsbedömare till avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-27
Lärare i matematik, kemi och biologi åk 7-9 till Ljungsbro skola Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-27
Lärare i musik till Ljungsbro skola Tillsvidareanställning 2019-11-27
Lärare i matematik, fysik samt teknik till Elsa Brändströms skola 7-9 Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-27
Miljösamordnare till Plankontoret Tillsvidareanställning 2019-11-28
Verksamhetschef till Leanlink Äldreomsorg Tillsvidareanställning 2019-11-28
Vaktmästare till Ljung och Ljungsbro skola Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-28
Stödassistent till Mjärdevi servicebostad Tillsvidareanställning 2019-11-28
Lärare i svenska och engelska till särskild undervisningsgrupp Ljungsbro skola åk 7-9 Tillsvidareanställning 2019-11-28
Stödassistent till Kvinnebyvägen 2 Tillsvidareanställning 2019-11-29
Boendestödjare till Vallastadens stödboende Tillsvidareanställning 2019-11-29
Lärare i Biologi och Kemi till Elsa Brändströms skola 7-9 Tillsvidareanställning 2019-11-29
Barnskötare i fritidshem till Nykils skola Tillsvidareanställning 2019-11-29
Stödassistent till Gårdshuset Edhaga Tillsvidareanställning 2019-11-30
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang Tim- och semestervikariat 2019-11-30
Lärare till särskild undervisningsgrupp till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-11-30
Undersköterskor till Hjälmsäters hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-12-01
Webbredaktör till Utbildningsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-12-01
Kommunikationsstrateg till Leanlink Tillsvidareanställning 2019-12-01
Specialpedagog till Malmslätts förskolor Tillsvidareanställning 2019-12-01
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskoleområde Tillsvidareanställning 2019-12-01
Förskollärare till området Harvestad, Blästad och Ekholmen förskolor Tillsvidareanställning 2019-12-01
Fokusbibliotekarie till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-12-01
Resurspedagog till T1-skolorna Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-12-01
Barnskötare till Lerbogavägens förskola, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-12-01
Stödpedagog till Edhaga gård Tillsvidareanställning 2019-12-02
Verksamhetschef till LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-12-02
Socialsekreterare till AFI vuxen 1 Tillsvidareanställning 2019-12-02
Lärare i idrott och hälsa till Vikingstad skola Tillsvidareanställning 2019-12-02
Lärarassistent till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-02
Barnskötare med resursuppdrag till förskolan Brunnsgatan 10 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-02
Verksamhetsutvecklare inom digitalisering till Utbildningskontoret Tillsvidareanställning 2019-12-02
Förskollärare till Skattegården 72 B Tillsvidareanställning 2019-12-02
Lärare 4-6 till Tallbodaskolorna. Tillsvidareanställning 2019-12-02
Stödpedagog till Grengatans Kortidshem/Fritids Tillsvidareanställning 2019-12-02
Förste förskollärare till Lambohovs förskolor Tillsvidareanställning 2019-12-02
Ekonomiadministratör till Ekonomiservice Tillsvidareanställning 2019-12-02
Lärare i svenska, engelska och spanska till Elsa Brändströms skola 7-9 Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-12-03
Elevassistent till Vallastadens grundsärskola Tillsvidareanställning 2019-12-03
Stödpedagog/stödassistent till Granholmsvägen Tillsvidareanställning 2019-12-03
Undersköterska till Sturefors hemtjänst Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-04
Rektor Berzeliusskolans gymnasium Tillsvidareanställning 2019-12-04
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Folkungaskolan/Trädgårn SH Tillsvidareanställning 2019-12-04
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Trädgårn SH Tillsvidareanställning 2019-12-04
Skolsköterska till Ånestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-12-04
Lärare i matematik och idrott till Vreta kloster skola Tillsvidareanställning 2019-12-04
Förstelärare i fritidshem till Malmslättsskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-12-06
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationen Tillsvidareanställning 2019-12-09
Skolsköterska till Brunnbyskolan och Vreta Klosters skola Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-11
Lärare i svenska och engelska till Resurskolorna Tillsvidareanställning 2019-12-12
Lärare i MA NO till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-13
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg Tim- och semestervikariat 2019-12-15
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-12-15
Lärare i spanska och annat ämne till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-31
Timavlönad sjuksköterska inom Socialpsykiatrin Tim- och semestervikariat 2020-01-06
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun Ingen anställningsform 2020-07-04