Visar annons 1 -70 av 70 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Administrativ assistent till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-06
Administrativ assistent till Tanneforsskolan och Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-07
Administratör Tillsvidareanställning 2018-12-29
Administratör vid Linköpings Kulturskola Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-21
Barnskötare som stöd vid matsituation till T1-skolorna Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-13
Barnskötare till förskolan Brandlijegatan 2, Harvestad Tillsvidareanställning 2019-01-01
Barnskötare till Överstegatan 11 Tillsvidareanställning 2018-12-31
Biträdande projektledare till Ostlänken Tillsvidareanställning 2019-01-20
Biträdande rektor till Grundsärskolan åk 7-9 Tillsvidareanställning 2019-01-13
Biträdande rektor till Ljungsbro skola 7-9 Tillsvidareanställning 2019-01-02
Biträdande rektor/Koordinator till Tanneforsskolan och Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-20
Ekonomibiträde till Skäggetorps Centrum 30A Tillsvidareanställning 2019-01-06
Erfarna planarkitekter till Plankontoret – arbetsplats Stockholm Tillsvidareanställning 2019-01-07
Erfarna projektledare/exploateringsingenjörer till Plankontoret – arbetsplats Stockholm Tillsvidareanställning 2019-01-07
Fritidsledare/Behandlingspedagog till resursskolorna Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-23
Förskollärare till Storgården 58 Tillsvidareanställning 2019-01-13
Förstelärare i fritidshem till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-01-06
Gruppledare/säkerhetsstrateg inom civilförsvar till Säkerhetsenheten Tillsvidareanställning 2019-01-28
Hem- och konsumentkunskapslärare till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2018-12-18
Husvärd/värdinna med inriktning ekonomibiträde till gruppbostaden Granholmsvägen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-27
Intresseanmälan Socialsekreterare till Socialförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-01-05
IT-administratör till Anders Ljungstedts gymnasium Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-03
Kock till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2018-12-31
Kommunikatör till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning Heltid 2019-01-06
Kurator till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2018-12-20
Kurator till Katedralskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-06
Leanlink söker sjuksköterskor till det kommunala demensteamet Tillsvidareanställning 2019-01-05
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Logoped till Tanneforsskolan, Kungsbergsskolan och Islandet Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-01-03
Lärare 4-6 sv/so till Harvestadsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-31
Lärare i EN, SV och/ eller SPA till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-01-31
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-01
Lärare i MA/NO åk 4-6 till Tallbodaskolan Tillsvidareanställning 2018-12-20
Lärare i matematik och NO till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2018-12-31
Lärare i svenska och annat ämne till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-01-06
Lärare i trä- och metallslöjd till Folkungaskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-01-05
Lärare i trä- och metallslöjd till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-04
Lärare år 4 till Änggårdsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-23
Modersmålslärare i turkiska Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-27
Musiklärare till Vreta Kloster skola Tillsvidareanställning 2019-01-05
Objektspecialist IFO till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2018-12-20
Personliga assistenter till pojke i Lambohov Tillsvidareanställning 2019-01-13
Projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret Tillsvidareanställning 2019-01-07
Rektor till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-01-06
Rektor till Tornhagsskolan, Linköping Tillsvidareanställning 2019-01-15
Samordnare till Ryds hemtjänst Tillsvidareanställning 2018-12-18
Sjuksköterska/gruppledare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-01-06
Sjuksköterska/gruppledare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-01-06
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-02-28
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2018-12-31
Sjuksköterskor till Leanlink, jourtjänstgöring Tillsvidareanställning 2019-01-31
Skolbibliotekarie till Ljungsbro skola och Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-13
Skolsköterska till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-01-03
Skolsköterska till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-01-05
Skolsköterska till Nya Rydsskolan/grundsärskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-02
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-11
Social koordinator till Skäggetorpsskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-07
Socialpedagog, socionom eller beteendevetare till gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-01-06
Socialsekreterare till Resursteamet Tillsvidareanställning 2019-01-04
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-31
Studiehandledare på arabiska till Tornhagsskolan 6-9 Tillsvidareanställning 2018-12-31
Stödassistent alt. Stödpedagog till Bronsåldersgatan Tillsvidareanställning 2019-01-01
Stödpedagog till Sensum dagliga verksamhet Tillsvidareanställning 2018-12-21
Säkerhetsstrateg inom civilförsvar till Säkerhetsenheten Tillsvidareanställning 2019-01-28
Teamansvarig undersköterska till Kärna vårdby, korttids Tillsvidareanställning 2018-12-18
Undersköterska till Järdalavägens vårdboende Tillsvidareanställning 2018-12-31
Undersköterskor till Kärna vårdby Tillsvidareanställning 2019-01-06
Vaktmästare mot förskolorna i Sturefors och Harvestad med omnejd Tillsvidareanställning 2018-12-18
Verksamhetsutvecklare inriktning kvalitet till Miljö- och samhällsbyggnad Tillsvidareanställning Heltid 2019-01-06
Vårdare och avlösare till LSS barn och ungdom Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-27