Visar annons 1 -81 av 81 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Modersmålslärare i bulgariska, hindi, japanska, ryska/ukrainska, ungerska Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-01-05
Modersmålslärare i grekiska till Flerspråkighetverksamheten Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-01-05
Skolsköterska till Brunnbyskolan och Vreta Klosters skola Visstidsanställning längre än 6 månader 2020-01-06
Specialpedagog till Birgittaskolans gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-02
Förskollärare till Himnavägen 149 i Linghem, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2020-01-12
Undersköterska till Gåsens vårdboende Visstidsanställning längre än 6 månader 2020-01-06
Undersköterskor till Sandrinoparken Tillsvidareanställning 2020-01-06
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! Tim- och semestervikariat 2020-02-29
Leg.Grundskollärare årskurs 1-3 Tillsvidareanställning 2020-01-06
Lärare i fritidshem, Björnkärrsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-06
Lärare i fritidshem Tillsvidareanställning 2020-01-06
Rektor till Birgittaskolans gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-06
Lärare i filosofi till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-12-29
Skolsköterska till Brokind och Sätra skolor Tillsvidareanställning 2020-01-14
Lärare i textilslöjd och bild till Brokind och Sätra skolor Tillsvidareanställning 2019-12-18
Skolsköterska Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-06
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskoleområde Tillsvidareanställning 2020-01-12
Trafikplanerare till Plankontoret Tillsvidareanställning 2020-01-07
Sjuksköterska natt till Hälso- och sjukvårdsorganisationen Leanlink Tillsvidareanställning 2020-01-13
Upphandlare/IT till Upphandling och inköp Tillsvidareanställning 2020-01-07
Sommarvikarier till försörjningsinsatser, Social och omsorgsförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-03-31
Undersköterskor till Demensarbetslag (DAL) City Tillsvidareanställning 2020-01-06
Miljöskyddsinspektör inom området hälsoskydd och avlopp Tillsvidareanställning Heltid 2020-01-07
Bildlärare åk 4-9 Tillsvidareanställning 2019-12-19
Lärare i fritidshem till Vallastadens skola Tillsvidareanställning 2020-02-05
Vuxenpedagog till boendestödsuppdrag Tillsvidareanställning 2020-01-12
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2020-01-06
Förskollärare till Lyckhem G:a Kalmarvägen 5 Slaka Tillsvidareanställning 2020-01-12
Förskollärare till Ådalagatan 2/14, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2020-01-07
Antagningshandläggare till Gymnasieantagningen Tillsvidareanställning 2020-01-06
Vaktmästare mot förskolorna i Harvestad, Ekholmen och Blästad Tillsvidareanställning 2020-01-06
Specialpedagog till förskolorna i Harvestad, Ekholmen och Blästad Tillsvidareanställning 2020-01-06
Undersköterskor till Solstickans vårdboende Tillsvidareanställning 2020-01-06
Kurator till Vikingstad skolan Tillsvidareanställning 2020-01-11
Förskollärare till Sparvsångsvägen 100, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2020-01-12
HR-konsult rekrytering till Utbildningsförvaltningens rekryteringscentrum Tillsvidareanställning 2019-12-29
Undersköterska natt till hemtjänst City Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-01-06
Studie- och yrkesvägledare till Centrum för vuxenutbildning Tillsvidareanställning 2020-01-01
Heltidsmentor till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-20
Förskollärare till förskolan Rotegatan 10 Tillsvidareanställning 2020-01-06
Vaktmästare Kungsbergsskolan/Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-07
Bibliotekarie med verksamhetsansvar till Johannelunds bibliotek Tillsvidareanställning 2020-01-06
Stödassistenter till Jungfrubergsvägen 2 Tillsvidareanställning 2020-01-07
Stödpedagog/vuxenpedagog till Skäggets dagliga verksamhet Tillsvidareanställning 2019-12-23
Förskollärare till området Harvestad, Blästad och Ekholmen förskolor Tillsvidareanställning 2020-01-07
Förskollärare till förskolan Rättaregatan 120 Tillsvidareanställning 2019-12-29
Gymnasielärare i svenska och engelska till Berzeliusskolan Tillsvidareanställning 2019-12-20
Undersköterska till Tallboda hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-01-08
Förskollärare till förskolan Kisavägen 17 i Ulrika Tillsvidareanställning 2019-12-23
Förskollärare till Källtorpsvägen 2 Tillsvidareanställning 2019-12-29
Rektor till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2019-12-20
Förskollärare till förskolan Mimergatan 13 Tillsvidareanställning 2019-12-22
Barnskötare till Öppna förskolan i Ryd Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-12-17
Förskollärare till Öppna förskolan i Ryd Tillsvidareanställning 2019-12-17
Elevmentor till Ljungsbro skola åk 7-9 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-19
Personlig assistent till kvinna i Vidingsjö Tillsvidareanställning 2019-12-20
Lärare år 4 till Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2020-01-05
Socialsekreterare till IFO familjerätten Tillsvidareanställning 2019-12-18
Lärare år 2 till Hjulsbroskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-19
HR-konsult med inriktning rekrytering till HR-service Tillsvidareanställning 2020-01-07
Lärare 4-6 ma/no/tk till Harvestadsskolan, år 4 Tillsvidareanställning 2019-12-18
Undersköterska till Bestorp hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-12-17
Idrottslärare till Bäckskolan Tillsvidareanställning 2020-01-04
Lärare med specialpedagogiskt uppdrag till Vallastadens grundskola Tillsvidareanställning 2019-12-18
Barnskötare till förskolan Skäggetorp Centrum 30 A Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-12-17
Lärare i religion och historia till Folkungaskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-20
Lärare i idrott och annat ämne till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-05
Personlig assistent till man i centrala Linköping, LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-12-16
Barnskötare till förskolan Skattegården 72 B Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-12-17
Förskollärare till förskolan Skäggetorp Centrum 30 A Tillsvidareanställning 2019-12-23
Lärare i grafisk design och kommunikation till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-16
Elevresurs till Hjulsbroskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-12-16
Skolsköterska till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-12-19
Specialpedagog till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-01
Yrkeslärare inom svetsteknik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-31
Lärare till särskild undervisningsgrupp till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-26
Yrkeslärare inom flygteknik med inriktning avionik Tillsvidareanställning 2020-01-31
Skolsköterska till Slestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-12-20
Timavlönad sjuksköterska inom Socialpsykiatrin Tim- och semestervikariat 2020-01-06
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun Ingen anställningsform 2020-07-04
Lärare i spanska och annat ämne till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-31