Tjänst Ansök senast
Skolsköterska till Atlasskolan och Bäckskolan 2020-02-28
Personlig assistent till LSS funktionsstöd 2020-02-29
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang 2020-02-29
Specialpedagog till Blästad grundsärskola 2020-02-29
Lärare i SVA till Birgittaskolans gymnasium 2020-03-01
Undersköterska till Ramstorps hemtjänst 2020-03-01
Undersköterska till Linghems vårdboende 2020-03-01
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2020-03-01
Specialpedagog till Ljungsbro förskolor 2020-03-01
Verksamhetschef till Åleryds vårdboende 2020-03-01
Personlig assistent till tolvårig flicka, LSS Funktionsstöd 2020-03-01
Stödpedagog till Lövsångarevägen 2020-03-01
Stödassistent natt till Edhaga gård 2020-03-01
2 lärare i fritidshem till Slestadsskolan 2020-03-01
Speciallärare med koordinatoruppdrag 2020-03-01
Speciallärare i matematik och svenska år 1-6 2020-03-01
Bibliotekarie till barnverksamhet inom Linköpings stadsbibliotek 2020-03-01
Vikarierande verksamhetschefer sommaren 2020 till Leanlink Äldreomsorg 2020-03-01
Politisk sekreterare till Miljöpartiet 2020-03-02
Förrättningslantmätare till Kommunlantmäteriet 2020-03-02
Förskollärare till Lunnevadsvägen 1 i Sjögestad 2020-03-02
Förstelärare i fritidshem till Tornhagsskolan 2020-03-02
Lärare i matematik och/eller NO-ämnen till Arenaskolan 2020-03-02
Lärare i trä- och metallslöjd till Arenaskolan 2020-03-02
Projektledare till ESF-projekt 2020-03-03
Projektledare till AMIF-projekt 2020-03-03
Ekonom till Birgittaskolan 2020-03-03
Kommunjurist till juridikenheten 2020-03-03
Undersköterska till Ekhults vårdboende 2020-03-04
Köksmästare/handledare till Projekt Drivbänk 2020-03-04
Verksamhetsutvecklare till LSS Funktionsstöd 2020-03-04
Förskollärare till Norrsättersgatan 15 i Malmslätt 2020-03-06
Lärare i årskurs 4-6 till elever med grav- generell språkstörning Tanneforsskolan 2020-03-06
Lärare i spanska till Ljungsbro skola 2020-03-07
Skolbibliotekarie till Berzeliusskolan 2020-03-08
Förskollärare till Harvestads, Blästads och Ekholmens förskolor 2020-03-08
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-03-08
Förskollärare till Förskolor Kvinneby, Hjulsbro och Johannelund 2020-03-08
Utbildningsproducent till eLärandeCenter 2020-03-09
Elevmentor till Malmslättsskolan Tokarp 2020-03-10
Vuxenpedagog till Företagsplatser 2020-03-10
IT-samordnare till LKDATA 2020-03-10
Stödpedagog till daglig verksamhet IT-Pall 2020-03-11
Stödpedagog till Boställsgatan 2020-03-13
Stödassistenter till Boställsgatan 2020-03-13
Stödpedagog till Blästadgatan 2020-03-13
Stödassisenter till Blästadgatan 2020-03-13
Miljöskyddsinspektör inriktning lantbruk 2020-03-13
Administratör till Leanlinks Hälso- och sjukvårdsorganisation 2020-03-13
Lärare i teknik till Ljungsbro 2020-03-14
Visar 1 - 50 av 72 tjänster