Tjänst Ansök senast
Vikarierande lärare åk 7-9 till Resursskolorna 2020-09-21
Lärare i fritidshem till Rappestad skola 2020-09-21
Förstelärare i fritidshem till Nykils skola 2020-09-21
Sakkunnig inom skolskjuts till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Sakkunnig inom grundskola till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Samordnare till Räknestickans hemtjänst 2020-09-22
Undersköterskor till Kärna servicehus och hemtjänst 2020-09-22
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Biträdande verksamhetschef till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Undersköterska till Bestorp hemtjänst 2020-09-23
Stödassistent till Bronsåldersgatan 2020-09-23
Lärare i sv/eng till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-09-23
Förskollärare till förskolan Utsädesgatan 120 2020-09-24
Förskollärare till förskolan Schiörlins gata 2 2020-09-24
Lärare i åk 4-6 till Hagbyskolan 2020-09-24
Lärare i fritidshem till Hagbyskolan 2020-09-24
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang 2020-09-24
Arabisk- och/eller somalisktalande pedagog med IT-kunskap till Kulturhuset Agora 2020-09-27
Sjuksköterska Linghem 2020-09-27
Arbetsterapeut 2020-09-29
Förskollärare till Skäggetorps förskolor 2020-09-29
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-09-29
Biträdande rektor till Nya Rydsskolan 2020-09-30
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-09-30
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Lärare 1-3 till Blästadsskolan 2020-10-01
Yrkeslärare i elteknik till Anders Ljungstedts gymnasium 2020-10-01
Speciallärare till Linghemsskolan åk 7-9 2020-10-01
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-10-02
Lärare i ma och biologi till Birgittaskolan 2020-10-03
Specialpedagog med koordinatorsuppdrag till Blästadsskolan 2020-10-04
Modersmålslärare i spanska/portugisiska 2020-10-04
Ekonom till Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-04
Förskollärare till Harvestad, Ekholmen och Blästad förskolor 2020-10-05
Samordnare till Vallastadens Vårdboende 2020-10-05
Familjepedagoger till Familjeenheten 2020-10-06
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan 2020-10-06
SYV/specialpedagog till Ljung och Ljungsbro skola 2020-10-08
Specialpedagogisk koordinator till Rosendalsskolan 2020-10-10
Psykolog till skolorna i Skäggetorp 2020-10-10
Stödassistent till Tröskaregatan korttidshem 2020-10-10
Arbetsledare Butik och Konferens till Arbetsmarknadsservice i Vidingsjö 2020-10-11
Studie- och yrkesvägledare till Centrum för vuxenutbildning 2020-10-11
Bibliotekarie med fokus på barn och unga till Linköpings stadsbibliotek 2020-10-11
Brasslärare vikariat vid Linköpings Kulturskola 2020-10-16
Skolsköterska till Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skola 2020-10-17
Speciallärare Sv/Ma åk 4-6 till Atlasskolan 2020-10-21
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2021-08-31
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Visar 1 - 49 av 49 tjänster