Tjänst Ansök senast
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Politisk sekreterare till Socialdemokraterna 2020-09-13
Heltidsmentor till Tornhagsskolan 2020-08-21
Lektor inom matematik till Resurs och Stödverksamheten 2020-08-16
Biträdande rektor till Skäggetorps förskolor 2020-08-16
Förskollärare till Knektgatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-16
Miljöchef till Linköpings kommun 2020-08-15
Nämndsekreterare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-14
Förskollärare till Vimanshäll-Berga förskolor 2020-08-11
Förskollärare till förskolan Fanjunkargatan 122 2020-08-11
Verksamhetschef till Daglig verksamhet, Råd & Stöd 2020-08-11
Personlig assistent, vaken natt, till Gräsgatan 2020-08-10
Tjänsteutvecklare till LKDATA 2020-08-10
Personlig assistent till tjej i yngre tonåren 2020-08-09
Administratör till Gottfridsbergs förskolor 2020-08-09
Administratör till Ryd/Jägarvallens förskolor 2020-08-09
LSS-handläggare till Mottagningen 2020-08-09
Biträdande rektor till Kungsbergsskolan 2020-08-09
Rekryterare till Rekryteringscentrum Utbildningsförvaltningen 2020-08-09
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till vuxengrupperna 2020-08-09
Arbetsledare till Återbruket-Gärstad och Malmen 2020-08-09
Biträdande rektor till TI/Vasastadens förskolor 2020-08-09
Biträdande rektor till förskolor Ljungsbro/Vreta kloster 2020-08-09
IT-tekniker till LKDATA 2020-08-09
Verksamhetsutvecklare inom digitalisering 2020-08-09
Personlig assistent till multifunktionshindrad flicka, LSS Funktionsstöd 2020-08-07
Vaktmästare med elevcoachuppdrag till Arenaskolan 2020-08-06
Utvecklingsledare till Avd. för vuxna 2020-08-05
Utvecklingsledare till Staben 2020-08-05
Utvecklingsledare till Avd. för Barn och unga 2020-08-05
Rektor till Vist skola och Norrbergaskolan 2020-08-04
Biträdande rektor till Ljungsbro skola 2020-08-04
Köksmästare/Handledare till projekt Drivbänk 2020-08-03
Lärare i bild till Malmslättsskolan Tokarp 2020-08-02
Lärare i musik till Folkungaskolans gymnasium 2020-08-02
Teknikutvecklare för installation av digital teknik inom äldreomsorgen 2020-08-02
Biträdande rektor till Askeby och Bankekinds skolor 2020-08-02
Lärare träslöjd åk 4-9 till Folkungaskolan 2020-08-02
Samhällsvägledare till Kontakt Linköping 2020-08-02
Rektor till Nykil, Ulrika och Rappestads skolor 2020-08-02
Vikariat som Trafikingenjör till Stadsmiljökontoret 2020-08-02
Speciallärare för undervisning i ämnen/ ämnesområden 2020-08-02
Elevassistent till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-08-02
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-08-02
Lärare åsk 7-9 i Matematik, No och Teknik till Berzeliusskolan 2020-08-02
Psykolog till Himnaskolan, Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skolor 2020-08-02
Speciallärare/beteendevetare till Ljung och Ljungsbro skola 2020-08-01
Biträdande verksamhetschef till Idrott och Arbetsmarknadsservice 2020-08-01
Personlig assistent till LSS funktionsstöd 2020-07-31
Elevmentor till Malmslättsskolan Tokarp 2020-07-31
Visar 1 - 50 av 79 tjänster