Tjänst Ansök senast
Administratör till Askeby och Bankekinds skolor och fritidshem 2020-10-30
Aktivitetsledare till UngPuls 2020-11-01
Ambulerande Arbetsledare till Idrott och Arbetsmarknadsservice 2020-11-08
Ansvarig för biblioteksverksamheten i Berga 2020-10-25
Antagningshandläggare till Gymnasieantagningen 2020-10-25
Avlösare till LSS funktionsstöd 2020-11-06
Barnskötare med resursuppdrag till Rosendalsskolan 2020-11-04
Barnskötare till Vidingsjö by, Förskolor Vidingsjö 2020-11-05
Bibliotekarie med verksamhetsansvar till Närbiblioteket Ljungsbro 2020-10-25
Elevassistent till grundsärskolan åk 7-9, Ekholmsskolan/Nya Rydskolan 2020-11-12
Enhetschef och biträdande ekonomidirektör till Ekonomistaben 2020-11-04
Exploateringsstrateg/markförhandlare till Plankontoret 2020-11-01
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskolor 2020-11-04
Förskollärare till förskolan Adjunkten, Förskolor T1/Vasastaden 2020-10-27
Förskollärare till Maspelösa förskola 2020-11-04
Förstelärare till Malmslättsskolan Tokarp 2020-11-04
Heltidsmentor till Linghemsskolan 7-9 2020-10-27
Heltidsmentor till Ljungsbroskolan 2020-10-29
Heltidsmentor/elevcoach i åsk 7-9 på Berzeliusskolan 2020-11-01
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2021-08-31
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2021-07-31
IT-säkerhetsspecialist 2020-10-28
Kock till Kost & Restaurang, Bogestadsskolan 2020-10-25
Kock till Valthornsgatans äldreboende 2020-10-25
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Lärare 1-3 till Nykils skola 2020-10-26
Lärare 4-6, svenska/svenska som andraspråk samt annat ämne, Nygårdsskolan 2020-10-25
Lärare i fritidshem till Atlasskolan 2020-10-25
Lärare i fritidshem till Björnkärrsskolan 2020-10-29
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan - inriktning idrott 2020-11-01
Lärare i Ma/NO åk 4-6 till Ånestadsskolan 2020-11-08
Lärare i sv, sp och en till Ekholmsskolan 2020-11-02
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-10-29
Lärare i trä- och metallslöjd till Ekholmsskolan 2020-11-02
Lärare i årskurs F-3 till Nygårdsskolan 2020-11-02
Lärare sv, eng, SVA till Malmslättsskolan Tokarp 2020-11-04
Lärare till grundsärskolan åk 7-9, Ekholmsskolan/Nya Rydskolan 2020-11-12
Lärare åk 3-6 till Ekkälleskolan 2020-11-02
Modersmålslärare till Flerspråkigverksamheten 2020-11-01
Personlig assistent till Ryds assistans 2020-11-06
Planarkitekt med samordningsansvar till plankontoret 2020-11-10
Processtödjare och lärare i svenska som andraspråk 2020-11-07
Psykolog till Södra området 2020-10-31
Sakkunnig till Arbetsmarknad och Integration 2020-11-08
Samordnare till Åleryds vårdboende 2020-10-27
Sjuksköterska kommunal sjukvård 2020-10-29
Skolsköterska till Mottagningsenheten Adjunkten 2020-11-04
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd till enhet Integration 2020-10-27
Socialsekreterare till enhet Boende 2020-10-28
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-11-20
Visar 1 - 50 av 73 tjänster