Tjänst Ansök senast
Avlösare till LSS funktionsstöd 2020-08-28
Barnskötare till Rättaregatan 120, Allergiförskolan 2020-08-11
Biståndsbedömare till avdelningen för Vuxna 2020-08-12
Biträdande rektor till Harvestadskolan 2020-08-27
Biträdande rektor till Skäggetorps förskolor 2020-08-16
Controller till Miljö- och samhällsbygnadsförvaltningen 2020-08-15
Fritidsledare till UngPuls 2020-08-23
Fysioterapeut till Kommunrehab 2020-08-30
Förskolelärare till förskolor i Åkerbo 2020-08-23
Förskollärare till förskolan Fanjunkargatan 122 2020-08-11
Förskollärare till Klostergatans förskola 2020-08-16
Förskollärare till Knektgatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-16
Förskollärare till Rotegatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-23
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-08-16
Förskollärare till Vimanshäll-Berga förskolor 2020-08-11
Förste förskollärare till förskolorna i Kvinneby 2020-08-23
Heltidsmentor till Linghemsskolan 7-9 2020-08-11
Heltidsmentor till Tornhagsskolan 2020-08-21
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Lektor inom matematik till Resurs och Stödverksamheten 2020-08-16
Lärare i fritidshem 2020-08-16
Lärare i fritidshem till Björnkärrsskolan 2020-08-11
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Ekängsskolan 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Tallbodaskolorna 2020-08-23
Lärare i fritidshem, Vreta kloster skola 2020-08-16
Lärare i förskoleklass till Ekängens skolor 2020-08-16
Lärare i Hem och konsumentkunskap 2020-08-11
Lärare i Teknik och annat ämne, Linghemsskolan 7-9 2020-08-11
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-08-20
Lärare träslöjd åk 4-9 till Folkungaskolan 2020-08-19
Lärare åk 1-6 till Resursskolorna 2020-08-23
Lärare åk 4-6, Vist skola 2020-08-23
Miljöchef till Linköpings kommun 2020-08-15
Modersmålslärare till Sektionen för resurs- och stödverksamhet 2020-08-20
Musiklärare åk F-6 till Vist skola 2020-08-16
Musiklärare årskurs 1-6 till Vikingstad skola 2020-08-12
Nämndsekreterare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-14
Personlig assistent, vaken natt, till Gräsgatan 2020-08-10
Politisk sekreterare till Socialdemokraterna 2020-09-13
Schemaläggare till Birgittaskolan 2020-08-19
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-08-29
Sjuksköterska kommunal sjukvård 2020-08-20
Socialsekreterare/familjerådgivare till Råd & Stöd 2020-08-30
Speciallärare i matematik till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-09-10
Speciallärare till Linghemsskolan 2020-08-13
Speciallärare till Nygårdsskolan 4-6 2020-08-22
Stödpedagog/stödassistent till Hjulsbrovägen korttidsboende 2020-08-10
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Tjänsteutvecklare till LKDATA 2020-08-10
Visar 1 - 50 av 57 tjänster