Tjänst Ansök senast
Skolsköterska till Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skola 2020-10-17
Familjepedagoger till Familjeenheten 2020-10-06
Arbetsledare Butik och Konferens till Arbetsmarknadsservice i Vidingsjö 2020-10-11
Psykolog till skolorna i Skäggetorp 2020-10-10
Stödassistent till Bronsåldersgatan 2020-09-23
Stödassistent till Tröskaregatan korttidshem 2020-10-10
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang 2020-09-24
Förskollärare till Harvestad, Ekholmen och Blästad förskolor 2020-10-05
Speciallärare Sv/Ma åk 4-6 till Atlasskolan 2020-10-21
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan 2020-10-06
Studie- och yrkesvägledare till Centrum för vuxenutbildning 2020-10-11
Specialpedagog med koordinatorsuppdrag till Blästadsskolan 2020-10-04
Specialpedagogisk koordinator till Rosendalsskolan 2020-10-10
Modersmålslärare i spanska/portugisiska 2020-10-04
SYV/specialpedagog till Ljung och Ljungsbro skola 2020-10-08
Lärare 1-3 till Blästadsskolan 2020-10-01
Brasslärare vikariat vid Linköpings Kulturskola 2020-10-16
Biträdande rektor till Nya Rydsskolan 2020-09-30
Lärare i ma och biologi till Birgittaskolan 2020-10-03
Förskollärare till Skäggetorps förskolor 2020-09-29
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-09-29
Förskollärare till förskolan Utsädesgatan 120 2020-09-24
Förskollärare till förskolan Schiörlins gata 2 2020-09-24
Lärare i åk 4-6 till Hagbyskolan 2020-09-24
Lärare i fritidshem till Hagbyskolan 2020-09-24
Lärare i sv/eng till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-09-23
Yrkeslärare i elteknik till Anders Ljungstedts gymnasium 2020-10-01
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-10-02
Speciallärare till Linghemsskolan åk 7-9 2020-10-01
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Bibliotekarie med fokus på barn och unga till Linköpings stadsbibliotek 2020-10-11
Arabisk- och/eller somalisktalande pedagog med IT-kunskap till Kulturhuset Agora 2020-09-27
Samordnare till Vallastadens Vårdboende 2020-10-05
Arbetsterapeut 2020-09-29
Undersköterska till Bestorp hemtjänst 2020-09-23
Samordnare till Räknestickans hemtjänst 2020-09-22
Undersköterskor till Kärna servicehus och hemtjänst 2020-09-22
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Biträdande verksamhetschef till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-09-30
Sjuksköterska Linghem 2020-09-27
Ekonom till Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-04
Sakkunnig inom skolskjuts till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Sakkunnig inom grundskola till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2021-08-31
Visar 1 - 46 av 46 tjänster