Tjänst Ansök senast
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Sakkunnig till Arbetsmarknad och Integration 2020-11-08
Stödpedagog till Vallastadens boendestöd 2020-11-06
Personlig assistent till Ryds assistans 2020-11-06
Vuxenpedagog till Skägget daglig verksamhet 2020-11-06
Lärare i sv, sp och en till Ekholmsskolan 2020-11-02
Vuxenpedagog till Daglig Verksamhet 2020-11-06
Skolsköterska till Mottagningsenheten Adjunkten 2020-11-04
Förstelärare till Malmslättsskolan Tokarp 2020-11-04
Ambulerande Arbetsledare till Idrott och Arbetsmarknadsservice 2020-11-08
Undersköterska till Sandrinoparken 2020-11-04
Undersköterskor till Spinnrocken och Gläntans vårdboende 2020-11-04
Utförardirektör till Leanlink 2020-11-08
Barnskötare till Vidingsjö by, Förskolor Vidingsjö 2020-11-05
Planarkitekt med samordningsansvar till plankontoret 2020-11-10
Lärare i Ma/NO åk 4-6 till Ånestadsskolan 2020-11-08
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskolor 2020-11-04
Enhetschef och biträdande ekonomidirektör till Ekonomistaben 2020-11-04
Förskollärare till Maspelösa förskola 2020-11-04
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-11-20
Lärare åk 3-6 till Ekkälleskolan 2020-11-02
Lärare i årskurs F-3 till Nygårdsskolan 2020-11-02
Processtödjare och lärare i svenska som andraspråk 2020-11-07
Stödassistent till Tröskaregatan 87 2020-11-01
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan - inriktning idrott 2020-11-01
Lärare i trä- och metallslöjd till Ekholmsskolan 2020-11-02
Heltidsmentor till Ljungsbroskolan 2020-10-29
Stödassistent till Mjärdevi servicebostad 2020-10-29
Kock till Kost & Restaurang, Bogestadsskolan 2020-10-25
Stödassistent till Hjulsbrovägen korttidsboende 2020-10-29
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende 2020-10-29
Socialsekreterare till enhet Boende 2020-10-28
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-10-29
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd till enhet Integration 2020-10-27
Förskollärare till förskolan Adjunkten, Förskolor T1/Vasastaden 2020-10-27
Samordnare till Åleryds vårdboende 2020-10-27
Lärare i fritidshem till Björnkärrsskolan 2020-10-29
Studie- och yrkesvägledare till Centrum för vuxenutbildning 2020-10-28
Lärare till grundsärskolan åk 7-9, Ekholmsskolan/Nya Rydskolan 2020-11-12
Trä/metallslöjdslärare i åk 7-9 till grundsärskolan 2020-11-12
Elevassistent till grundsärskolan åk 7-9, Ekholmsskolan/Nya Rydskolan 2020-11-12
Exploateringsstrateg/markförhandlare till Plankontoret 2020-11-01
Lärare 1-3 till Nykils skola 2020-10-26
Säkerhetsstrateg inom trygghetsfrågor till Säkerhetsenheten 2020-11-01
Lärare 4-6, svenska/svenska som andraspråk samt annat ämne, Nygårdsskolan 2020-10-25
Verksamhetsutvecklare till Kvalitetsstaben 2020-11-01
Heltidsmentor till Linghemsskolan 7-9 2020-10-27
Lärare i fritidshem till Atlasskolan 2020-10-25
Ansvarig för biblioteksverksamheten i Berga 2020-10-25
Antagningshandläggare till Gymnasieantagningen 2020-10-25
Visar 1 - 50 av 73 tjänster