Tjänst Ansök senast
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Avlösare till LSS funktionsstöd 2020-08-28
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Socialsekreterare/familjerådgivare till Råd & Stöd 2020-08-30
Biträdande rektor till Harvestadskolan 2020-08-27
Lärare träslöjd åk 4-9 till Folkungaskolan 2020-08-19
Schemaläggare till Birgittaskolan 2020-08-19
Lärare åk 4-6, Vist skola 2020-08-23
Undersköterskor till Ekbackens vårdboende 2020-08-17
Speciallärare till Nygårdsskolan 4-6 2020-08-22
Lärare i fritidshem till Ekängsskolan 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-08-23
Förste förskollärare till förskolorna i Kvinneby 2020-08-23
Lärare åk 1-6 till Resursskolorna 2020-08-23
Förskolelärare till förskolor i Åkerbo 2020-08-23
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-08-20
Undersköterska till Vallastadens vårdboende 2020-08-16
Lärare i fritidshem till Tallbodaskolorna 2020-08-23
Förskollärare till Rotegatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-23
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-08-29
Lärare i fritidshem, Vreta kloster skola 2020-08-16
Förskollärare till Klostergatans förskola 2020-08-16
Undersköterskor till Blandarens hemtjänst 2020-08-13
Musiklärare åk F-6 till Vist skola 2020-08-16
Lärare i fritidshem 2020-08-16
Biståndsbedömare till avdelningen för Vuxna 2020-08-12
Lärare åk 4-6 So/Sv/Eng till Blästadsskolan 2020-08-09
Verksamhetschef till Ekbackens vårdboende 2020-08-16
Nämndsekreterare till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020-08-09
Förskollärare till Harvestad, Ekholmen och Blästad förskolor 2020-08-09
Förskollärare till Föreningsgatans förskola 2020-08-09
Lärare i träslöjd åk 4-6 till Nygårdsskolan 2020-08-09
Undersköterska till Räknestickans hemtjänst 2020-08-16
Controller till Miljö- och samhällsbygnadsförvaltningen 2020-08-15
Barnskötare till Rättaregatan 120, Allergiförskolan 2020-08-11
Heltidsmentor till Linghemsskolan 7-9 2020-08-11
Lärare i Teknik och annat ämne, Linghemsskolan 7-9 2020-08-11
Sjuksköterska kommunal sjukvård 2020-08-20
Speciallärare till Linghemsskolan 2020-08-13
Lärare i Hem och konsumentkunskap 2020-08-11
Stödpedagog/stödassistent till Hjulsbrovägen korttidsboende 2020-08-10
Barnbibliotekarie med inriktning små barns språkutveckling 2020-08-09
Musiklärare årskurs 1-6 till Vikingstad skola 2020-08-12
Lärare i fritidshem till Björnkärrsskolan 2020-08-11
Textilslöjdslärare åk 3-6 till Blästadsskolan 2020-08-09
Lärare i förskoleklass till Ekängens skolor 2020-08-16
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-08-16
Förskollärare till Vimanshäll-Berga förskolor 2020-08-11
Förskollärare till förskolan Fanjunkargatan 122 2020-08-11
Personlig assistent, vaken natt, till Gräsgatan 2020-08-10
Visar 1 - 50 av 73 tjänster