Visar annons 1 -129 av 129 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Stödpedagog till Tröskaregatan 87 Tillsvidareanställning 2019-10-18
Specialistundersköterska till Drabantgatan Tillsvidareanställning 2019-10-18
Antagningshandläggare till Centrum för vuxenutbildning Tillsvidareanställning 2019-10-18
Förskollärare till Göstringsgatan 2 och Stenbrötsgatan 5 Tillsvidareanställning 2019-10-18
Modersmålslärare i ungerska Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-18
Förskollärare till Ljungsbro förskolor Tillsvidareanställning 2019-10-18
Förskollärare eller lärare F-3 till förskoleklass Björnkärrsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-18
Undersköterskor till Linghems vårdboende Tillsvidareanställning 2019-10-18
Gruppledare till Socialpsykiatrin, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-10-18
Barnskötare/pedagog med timanställning till fritidshem på Skeda/Slaka skola Tim- och semestervikariat 2019-10-18
Förskollärare till Källtorpsvägen 2 Tillsvidareanställning 2019-10-18
Intern lärarvikarie till Rosendalsskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-19
Barnskötare till Skäggetorps förskolor Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-10-19
Lärare med timanställning till Skeda/Slaka skola Tim- och semestervikariat 2019-10-19
Lärare i sve och sva till språkintroduktion på Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare åk 1-3 till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i naturkunskap och matematik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-10-20
Biträdande rektor 50 %, högstadielärare 50 % till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i svenska och sva till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i engelska till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i matematik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-10-20
Skolsköterska till Brokind och Sätra skolor Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare 4-6 inriktning MA/NO till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-10-20
Planeringsledare till avdelningen för strategisk verksamhetsutveckling Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-20
Medicinskt ansvarig sjuksköterska till avd. för strategisk verksamhetsutveckling Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i fritidshem Ljungsbro skola Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i fritidshem till Ånestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i idrott och hälsa till Kungsbergsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-10-20
Näringslivsdirektör till Linköpings kommun Tillsvidareanställning 2019-10-20
Lärare i idrott och hälsa till Berzeliusskolan grund Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-20
Lärare i svenska, religon & samhällskunskap till Birgittaskolan IVAS Tillsvidareanställning 2019-10-20
Barnskötare till området Harvestad, Ekoholmen och Blästad förskolor Tillsvidareanställning 2019-10-20
Förskollärare till området Harvestad, Blästad och Ekholmen förskolor Tillsvidareanställning 2019-10-20
Barnskötare till förskolan Pilspetsvägen 14 i Slaka Tillsvidareanställning 2019-10-21
Lärare i fritidshem, Malmslättsskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-10-21
Modersmålslärare i italienska Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-21
Lärare i engelska, geografi och samhällskunskap till Elsa Brändströms skola Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-10-22
Barnskötare i fritidshem till Malmslättsskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-10-22
Stödpedagog daglig verksamhet IT-Pall Tillsvidareanställning 2019-10-22
Lärare i fritidshem, Fredriksbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-22
Barnskötare till Lambohovs förskolor Tillsvidareanställning 2019-10-22
Barnskötare till förskolan Sofielundsvägen i Skeda Udde Tillsvidareanställning 2019-10-22
Barnskötare till Lunnevadsvägen 1, Sjögestad Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-22
Förskollärare till förskoleområde Sturefors, Bestorp och Brokind Tillsvidareanställning 2019-10-22
Lärare i fritidshem till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-10-22
Barnskötare i fritidshem till Atlasskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-22
Legitimerad lärare till Sjukhusskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-24
Barnskötare/Elevassistent i grundskolan till Ånestadsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-10-24
Förskollärare till förskolan Lerbogavägen 9 i Bankekind, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-10-24
Stödassistent till Rättaregatan Tillsvidareanställning 2019-10-25
Lärare i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion till Elsa Brändströms skola Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-25
Stödpedagog till Rättaregatan Tillsvidareanställning 2019-10-25
Stödassistenter till Boställsgatan Tillsvidareanställning 2019-10-25
Musiklärare till Ljungsbroskolan Tillsvidareanställning 2019-10-25
Förskollärare till Luftvärnsgatan 3, Förskolor Berga/Ekkällan Tillsvidareanställning 2019-10-27
Samordnare till Blandaren och Trädgårns uteteam Tillsvidareanställning 2019-10-27
Lärare i estetiska ämnen till IVAS Birgittaskolan Tillsvidareanställning 2019-10-27
Restaurangchef till Kost & Restaurang, Malmslättsskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-10-27
Förskollärare till förskolan Bataljonsgatan 24, Förskolor Berga/Ekkällan Tillsvidareanställning 2019-10-27
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2019-10-27
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskoleområde Tillsvidareanställning 2019-10-27
Socialsekreterare till IFO EKB-gruppen Tillsvidareanställning 2019-10-28
Förstelärare i fritidshem till Tallbodaskolornas fritidshem Tillsvidareanställning 2019-10-28
Stödassistent till natt på storskiftesgatan Tillsvidareanställning 2019-10-28
Ekonomibiträde till Tröskaregatans trygghetsboende Tillsvidareanställning 2019-10-29
Lärare i fritidshem till Skeda/Slaka skola Tillsvidareanställning 2019-10-29
Ekonomiadministratör till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-10-29
Lärare till Nygårdsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-29
Administratör till Nygårdsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-29
Undersköterskor till Berga vårdboende Tillsvidareanställning 2019-10-29
Stödpedagog till Storskiftesgatan Tillsvidareanställning 2019-10-29
Stödpedagog till Ålerydsvägen Tillsvidareanställning 2019-10-29
Modersmålslärare i japanska till sektionen för resurs- och stödverksamhet Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-29
Stödassistenter för nattjänstgöring på korttidshem, LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-10-29
Lärare ma, no och te - Tallbodaskolan Tillsvidareanställning 2019-10-29
Barnskötare med resursuppdrag till Tomatvägen, Förskolor Tallboda/Ekängen Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-10-30
Förskollärare till förskolan Nygatan 44, Innerstadens förskolor Tillsvidareanställning 2019-10-30
Förskollärare till förskoleområde Tallboda/Ekängen Tillsvidareanställning 2019-10-30
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-10-30
Controller till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-10-30
Socialsekreterare till IFO, uppföljning familjehem Tillsvidareanställning 2019-10-30
Stödassistenter till Kruskålsvägen Tillsvidareanställning 2019-10-30
Lärare i fritidshem, Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-10-30
Elevassistent till elev med diabetes på Ekängsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-10-30
Lärare 4-6 sv/ma/so till Harvestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-10-31
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg Tim- och semestervikariat 2019-10-31
Lärare i MA NO till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-10-31
Ekonomibiträde på förskolan Fanjunkaregatan 122 & Överstegatan 11 Tillsvidareanställning 2019-11-01
Barnskötare till förskolan Melskogsvägen i Brokind Tillsvidareanställning 2019-11-01
Personlig assistent sökes till Mårdtorpgatan 35 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-01
Förskollärare till förskoleområde Kvinneby, Hjulsbro och Johannelund Tillsvidareanställning 2019-11-03
Heltidsmentor till Birgittaskolans gymnasium Tillsvidareanställning 2019-11-03
Förstelärare till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-11-03
Förskollärare till Grengatan 21 A, Vidingsjö förskolor Tillsvidareanställning 2019-11-03
Livsmedelsinspektör till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-11-03
Exploateringsingenjör/projektledare till Plankontoret Tillsvidareanställning 2019-11-03
Pedagog med kompetens inom teckenspråk till Anders Ljungstedts gymnasium Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-03
Boendestödjare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-11-03
Säkerhetsstrateg med inriktning mot civilt försvar till Säkerhetsenheten Tillsvidareanställning 2019-11-05
Förskollärare till Stationsgatan 5, Innerstadens förskolor Tillsvidareanställning 2019-11-06
Barnskötare till Brunnsgårdsvägen 36 i Askeby, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Förskollärare till förskolan Tulpanvägen 1 i Linghem, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Barnskötare till Vårdsbergs förskola, Förskolor Åkerbo - Vikariat Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Lärare åk 1-6 Sv/Ma och ytterligare ämne till Ånestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-11-10
Förskollärare till förskolan Sandstensvägen i Gistad, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Barnskötare till förskolan Trastsångsvägen i Linghem, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Barnskötare till förskolan Trastsångsvägen 71 i Linghem, Förskolor Åkerbo Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Förskollärare till Himnavägen 149 i Linghem, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Förskollärare till Sparvsångsvägen 100 i Linghem, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Förskollärare till Andreas Lindbloms väg 1 i Askeby, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-11-10
Studentmedarbetare till Fältverksamheten och Brottsförebyggande gruppen, Råd & Stöd Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare till Team BoKvar/Akutboendeteamet, Råd & Stöd Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare till IFO vuxen Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare till ÄoF Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare till Linköpings ungdomsboende, Råd & Stöd Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare till Familjecentralen, Råd & Stöd Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare till IFO barn och ungdom Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Studentmedarbetare med inriktning digital kompetens till förskolor Ljungsbro Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Timavlönad sjuksköterska inom Socialpsykiatrin Tim- och semestervikariat 2019-11-14
Boendestödjare till Konstruktörsgatan Tillsvidareanställning 2019-11-15
Logoped till Ekkälleskolan Tillsvidareanställning 2019-11-16
Lärare i åk F-5 för undervisning på engelska och svenska till Atlasskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-17
Lärare i svenska och engelska till särskild undervisningsgrupp Ljungsbro skola åk 7-9 Tillsvidareanställning 2019-11-28
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang Tim- och semestervikariat 2019-11-30
Lärare till särskild undervisningsgrupp till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-11-30
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationen Tillsvidareanställning 2019-12-09
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-12-15
Lärare i spanska och annat ämne till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-12-31
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun Ingen anställningsform 2019-12-31