Visar annons 1 -106 av 106 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Lärare i Ma/NO åk 4-6 till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-07-19
Musiklärare åk 4-9 Ljungsbro skola Tillsvidareanställning 2019-07-20
Lärare i sv/en åk 7-9 till Ljungsbro skola Tillsvidareanställning 2019-07-20
Team socialpsykiatri söker två stödpedagoger/vuxenpedagoger för vikariat Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-07-21
Beteendevetare/resurs till T1-skolorna Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-07-21
Lärare i Musik Ånestadsskolan 4-9 Tillsvidareanställning 2019-07-22
Lärare i fysik och kemi till Ånestadsskolan 7-9 Tillsvidareanställning 2019-07-22
Socialsekreterare till IFO vuxengrupp Tillsvidareanställning 2019-07-24
Undersköterskor till Demensarbetslag (DAL) City Tillsvidareanställning 2019-07-24
Lärare i MA/NO till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-07-24
Administrativ assistent till Vikingstad skola Tillsvidareanställning 2019-07-25
Lärare i Latin till Katerdralskolan Tillsvidareanställning 2019-07-27
Förskollärare till Grengatan 21A Tillsvidareanställning 2019-07-28
Projektledare Shanazi hjältar/hjältinnor till Kulturscener och Ungdom Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-07-28
Projektledare Liquid till Kulturscener och Ungdom Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-07-28
Skolkurator Tallbodaskolorna Tillsvidareanställning 2019-07-28
Lärare i textilslöjd och eventuellt ett annat ämne till Nya Rydsskolan Tillsvidareanställning 2019-07-28
Elevassistent till Askeby skola Tillsvidareanställning 2019-07-30
Förskollärare till förskolan Stenhagsvägen 7, Blästad Tillsvidareanställning 2019-07-31
Linghemsskolan söker lärare i trä och metallslöjd samt matematik Tillsvidareanställning 2019-07-31
Grundskollärare som söker nya utmaningar? Tillsvidareanställning 2019-07-31
Kurator gemensam särskola inom Västra skolområdet Tillsvidareanställning 2019-07-31
Lärare i engelska till Birgittaskolans gymnasium Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-01
Specialpedagog/speciallärare till T1-skolorna Tillsvidareanställning 2019-08-01
Stödassistent till Askebyvägens gruppbostad Tillsvidareanställning 2019-08-01
Stödassistenter till Leanlink daglig verksamhet Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-02
Skolsköterska Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-02
Textilslöjdslärare Blästadsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-02
Lärarassistent till Hagbyskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-02
Förskollärare eller lärare F-3 till förskoleklass Björnkärrsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-02
Skolsköterska till Skeda/Slaka skola och Tornhagsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-02
Undersköterska natt till Kärna vårdby Tillsvidareanställning 2019-08-03
Lärare I Sv/Sva till Skäggetorpsskolan åk 4-6 Tillsvidareanställning 2019-08-03
Förstelärare år 4-6 till Blästadskolan Tillsvidareanställning 2019-08-03
Lärare i ma/no samt sv/so år 4-6 till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-03
Förskollärare i förskoleklass till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-04
Förskollärare till förskolan Föreningsgatan 19, Innerstaden Tillsvidareanställning 2019-08-04
Barnskötare till Ljung och Ljungsbro skola Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-04
Förskollärare till förskolebuss i T1/Vasastaden Tillsvidareanställning 2019-08-04
Lärare i fritidshem till Vallastadens skola Tillsvidareanställning 2019-08-04
Förskollärare till Brandliljegatan 2, Harvestad Tillsvidareanställning 2019-08-04
Förskollärare till Ådalagatan 2/14 Tillsvidareanställning 2019-08-04
Barnskötare till förskolan Rotegatan 10 Tillsvidareanställning 2019-08-04
Ekonom till förskolor inom Utbildningsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-08-04
Rektor till Brokind och Sätra skolor Tillsvidareanställning 2019-08-04
Biträdande rektor Himnaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-04
Stödpedagog eller vuxenpedagog till Skägget daglig verksamhet Tillsvidareanställning 2019-08-04
Speciallärare till Slestadsskolan årskurs 4-6 Tillsvidareanställning 2019-08-04
Lärare år 5- 6 till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-08-04
Skolbibliotekarie till Berzeliusskolan Tillsvidareanställning 2019-08-04
Fritidspedagog till gymnasiesärskolan på ALG Tillsvidareanställning 2019-08-04
Gymnasielärare i programmering till Berzeliusskolan Tillsvidareanställning 2019-08-04
Bostöd till Bostadsenheten Tillsvidareanställning 2019-08-04
Applikationsspecialist till LKDATA - Application management Tillsvidareanställning 2019-08-04
Björnkärrsskolan söker behandlingsassistent/behandlingspedagog Tillsvidareanställning 2019-08-05
Lärare i matematik och NO eller naturkunskap till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-08-05
Lärare i idrott och hälsa till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-08-05
Grundskollärare 4-6 Sv/So till Kvinnebyskolan Tillsvidareanställning 2019-08-05
Idrottslärare F-6 på Bäckskolan Tillsvidareanställning 2019-08-05
Verksamhetsutvecklare inom digitalisering till Utbildningskontoret Tillsvidareanställning 2019-08-06
Lärare ma, no och te - Tallbodaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-08
Lärare i tyska och spanska för år 6 till Östra skolområdet Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-08
Speciallärare till skolor i Tallboda Tillsvidareanställning 2019-08-08
Lärare åk 7-9 i ma, fy och tk till Linghemsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-09
Administrativ assistent till Berzeliusskolan Tillsvidareanställning 2019-08-10
Undersköterskor till Vreta hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-08-11
Administrativ assistent till Bäckskolan Tillsvidareanställning 2019-08-11
Lärare åk 4-6 i kombination med textilslöjd till Bäckskolan Tillsvidareanställning 2019-08-11
Bemanningsassistent till LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-08-11
Förskollärare till förskolan Knektgatan 3 Tillsvidareanställning 2019-08-11
Förskollärare till förskolan Rotegatan 10 Tillsvidareanställning 2019-08-11
Barnskötare i fritidshem till Brokind och Sätra skolor Tillsvidareanställning 2019-08-11
Lärare i fritidshem till Brokind och Sätra skolor Tillsvidareanställning 2019-08-11
Sakkunnig till avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-11
Heminstruktör syn till Råd&Stöd Kommunikativa teamet Tillsvidareanställning 2019-08-11
Arbetsledare till Idrott och Service - Återbruket Tillsvidareanställning 2019-08-11
Stödpedagog till Daglig verksamhet Park & Service Tillsvidareanställning 2019-08-11
Stödassistent till Snicken daglig verksamhet Tillsvidareanställning 2019-08-11
Stödassistent till Navet daglig verksamhet Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-11
Leg. lärare till resursskolan Slussen Tillsvidareanställning 2019-08-11
Biträdande rektor i förskola till området Harvestad, Ekholmen, Blästad Tillsvidareanställning 2019-08-11
Stödpedagog eller vuxenpedagog till Snicken daglig verksamhet Tillsvidareanställning 2019-08-11
Lärare i idrott och hälsa till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-11
Förstelärare till Malmslättsskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-08-11
Skolpsykolog till Västra skolområdet Tillsvidareanställning 2019-08-11
Fokusbibliotekarie till Blästadskolan Tillsvidareanställning 2019-08-11
Stödassistent till bemanningspoolen i Daglig verksamhet Tillsvidareanställning 2019-08-12
Undersköterskor till Åkerbo omsorg Tillsvidareanställning 2019-08-15
Specialpedagog med koordinatorsuppdrag Tillsvidareanställning 2019-08-15
Redovisningsekonom till Ekonomiservice Tillsvidareanställning 2019-08-16
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-08-17
Undersköterskor till Kärna vårdby Tillsvidareanställning 2019-08-18
Planeringsledare till enheten för uppföljning och utvärdering Tillsvidareanställning 2019-08-18
Teamansvarig undersköterska till Kärna vårdby, korttidsboende Tillsvidareanställning 2019-08-20
Utvecklingsledare till Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-25
Trafikingenjör till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-08-25
Rektor till Valkebo förskolor Tillsvidareanställning 2019-08-25
Enhetschef till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-08-25
Projektledare till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-08-30
Avlösare till LSS Barn och ungdom Tim- och semestervikariat 2019-08-30
Utbildningsdirektör till Linköpings kommun Tillsvidareanställning 2019-08-31
Bildlärare till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-31
Spansklärare till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-31
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationen Tillsvidareanställning 2019-08-31
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-09-30
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun Tim- och semestervikariat 2019-12-31