Tjänst Ansök senast
Administratör till Ryd/Jägarvallens förskolor 2020-08-09
Ambulerande sjuksköterska till Äldreomsorg 2020-07-17
Arbetsledare till Återbruket-Gärstad och Malmen 2020-08-09
Barnskötare i fritidshem på Nykils skola 2020-07-12
Barnskötare i fritidshem till Brunnbyskolan 2020-07-07
Barnskötare med resursuppdrag till T1-skolorna 2020-07-15
Barnskötare med resursuppdrag till Tanneforsskolan 2020-07-12
Biträdande rektor till Askeby och Bankekinds skolor 2020-08-02
Biträdande rektor till förskolor Ljungsbro/Vreta kloster 2020-08-09
Biträdande rektor till Kungsbergsskolan 2020-08-09
Biträdande rektor till Ljungsbro skola 2020-08-04
Biträdande rektor till Skäggetorps förskolor 2020-08-16
Biträdande rektor till TI/Vasastadens förskolor 2020-08-09
Biträdande verksamhetschef till Idrott och Arbetsmarknadsservice 2020-08-01
Boendevärd till Boende och integration 2020-07-07
Elevassistent till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-08-02
Förskollärare till Knektgatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-16
Heltidsmentor till Tornhagsskolan 2020-08-21
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2020-07-05
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2020-07-31
IT-tekniker till LKDATA 2020-08-09
Logoped till Södra skolområdet med placering vid Fredriksbergsskolan 2020-07-14
LSS-handläggare till Mottagningen 2020-08-09
Lärare i fritidshem till Brokind och Sätra skolor 2020-07-12
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-07-12
Lärare i fritidshem till Ekängsskolan 2020-07-12
Lärare i Hem och konsumentkunskap + annat ämne 2020-07-09
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-07-13
Lärare i trä- och metallslöjd till T1-skolorna 2020-07-16
Lärare i träslöjd åk 4-6 till Nygårdsskolan 2020-07-09
Lärare i åk 1-3 till Atlasskolan 2020-07-13
Lärare i åk 1-3 till Rappestad skola 2020-07-13
Lärare till liten undervisningsgrupp inom IM 2020-07-31
Lärare träslöjd åk 4-9 till Folkungaskolan 2020-08-02
Lärare åk 1-3 till Rosendalsskolan 2020-07-12
Lärare åk 1-3 till Vist skola 2020-07-07
Lärare åk F-3 till Ekkälleskolan 2020-07-12
Lärare åsk 7-9 i Matematik, No och Teknik till Berzeliusskolan 2020-08-02
Miljöchef till Linköpings kommun 2020-08-15
Musiklärare åk F-6 till Vist skola 2020-07-07
Nämndsekreterare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-14
Psykolog till Himnaskolan, Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skolor 2020-08-02
Psykolog till skolorna i Skäggetorp 2020-07-31
Rekryterare till Rekryteringscentrum Utbildningsförvaltningen 2020-08-09
Rektor till Nykil, Ulrika och Rappestads skolor 2020-08-02
Rektor till Vist skola och Norrbergaskolan 2020-08-04
Resursperson till enskild elev i åk F-1 på Tornhagsskolan 2020-07-13
Samhällsvägledare till Kontakt Linköping 2020-08-02
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationens hemsjukvård 2020-07-29
Sjuksköterska till LSS funktionsstöd 2020-07-25
Sjuksköterska till Äldreomsorg 2020-07-17
Skolpsykolog till skolor i Södra skolområdet 2020-07-31
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till Integrationsgruppen 2020-07-13
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till Mottagningen 2020-07-13
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till vuxengrupperna 2020-08-09
Socialsekreterare sökes till Råd & Stöd, Områdesarbete Berga 2020-07-31
Speciallärare för undervisning i ämnen/ ämnesområden 2020-08-02
Speciallärare i matematik till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-07-15
Speciallärare till Bäckskolan 2020-07-26
Speciallärare till Linghemsskolan 2020-07-13
Speciallärare/beteendevetare till Ljung och Ljungsbro skola 2020-08-01
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-08-02
Studie- och yrkesvägledare till Folkungaskolan 2020-07-12
Studie- och yrkesvägledare Ånestadsskolan 2020-07-31
Stödassistent till Drabantgatans korttidshem 2020-07-15
Stödassistent till Ellen keys 2020-07-12
Stödassistent till Fanjunkaregatan 87 gruppbostad 2020-07-14
Stödassistent till Jungfrubergsvägen 2 2020-07-10
Stödassistent till Skattegården 2020-07-08
Stödassistent till Skattegården-visstidsanställning 2020-07-13
Teknikutvecklare för installation av digital teknik inom äldreomsorgen 2020-08-02
Textilslöjslärare åk 3-6 till Atlasskolan 2020-07-07
Tjänsteutvecklare till LKDATA 2020-08-10
Utvecklingsledare till Avd. för Barn och unga 2020-08-05
Utvecklingsledare till Avd. för vuxna 2020-08-05
Utvecklingsledare till Staben 2020-08-05
Vaktmästare med elevcoachuppdrag till Arenaskolan 2020-08-06
Verksamhetschef till Daglig verksamhet, Råd & Stöd 2020-08-11
Verksamhetsutvecklare inom digitalisering 2020-08-09
Vikariat som Trafikingenjör till Stadsmiljökontoret 2020-08-02
Visar 1 - 80 av 80 tjänster