Visar annons 1 -84 av 84 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Lärare i idrott och annat ämne till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-02-12
Heltidsmentor till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-20
Yrkeslärare inom svetsteknik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2020-01-31
Yrkeslärare inom flygteknik med inriktning avionik Tillsvidareanställning 2020-01-31
Lärare i idrott och hälsa till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2020-01-20
Sommarvikarier till försörjningsinsatser, Social och omsorgsförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-03-31
Lärare åk 4-5 till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-31
Skolsköterska till Brunnbyskolan och Vreta Klosters skola Tillsvidareanställning 2020-02-10
Skolsköterska till Brunnbyskolan och Vreta Klosters skola Tillsvidareanställning 2020-02-10
Lärare i förskoleklass till Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2020-01-18
Vaktmästare till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2020-01-26
Vaktmästare till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2020-01-26
Tågförare/Konduktör till Friluftsmuseet Gamla Linköping Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-02-02
Museivärdar/Turistvärdar till Infomagasinet och Handelsboden i Friluftsmuseet Gamla Linköping Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-02-02
Förhandlingschef till Kommunledningsförvaltningen Tillsvidareanställning 2020-01-19
Förskollärare till Lambohovs förskolor Tillsvidareanställning 2020-01-26
Förskollärare till Lambohovs förskolor Tillsvidareanställning 2020-01-26
Vaktmästare till Kretslabbet Nya Rydsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-22
Vaktmästare till Kretslabbet Nya Rydsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-22
Barnskötare till Järnåldersgatan 27, Vidingsjö Förskolor - Vikariat Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-01-26
Lärare i fritidshem till Himnaskolan Tillsvidareanställning 2020-01-26
Lärare i fritidshem till Himnaskolan Tillsvidareanställning 2020-01-26
Lärare i fritidshem till Himnaskolan Tillsvidareanställning 2020-01-26
Barnskötare på förskolan Ådalagatan 2/14, Förskolor Innerstaden Visstidsanställning längre än 6 månader 2020-01-26
Barnskötare till förskolan på Föreningsgatan 53, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2020-01-26
HR-konsult till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2020-02-01
HR-konsult till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2020-02-01
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun Ingen anställningsform 2020-07-04
Enhetschef till Kontakt Linköping Tillsvidareanställning Heltid 2020-01-23
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Rosendalskolan Tillsvidareanställning 2020-01-19
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Elsa Brändströms skola Tillsvidareanställning 2020-01-19
Museivärd till Friluftsmuseet Gamla Linköping Visstidsanställning kortare än 6 månader 2020-02-02
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! Tim- och semestervikariat 2020-02-29
Barnskötare med resursuppdrag till Tulpanvägen 1, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2020-01-28
Integrationsutvecklare till LKDATA Tillsvidareanställning 2020-01-19
IT-arkitekt till LKDATA Tillsvidareanställning 2020-01-19
Stödpedagog till Mjärdevi servicebostad Tillsvidareanställning 2020-02-09
Stödpedagog till Mjärdevi servicebostad Tillsvidareanställning 2020-02-09
Stödpedagog/stödassistent till Gårdshuset Edhaga Tillsvidareanställning 2020-01-29
Stödpedagog/stödassisent till Rättaregatan Tillsvidareanställning 2020-01-18
Stadsarkitekt till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2020-02-12
Stadsarkitekt till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2020-02-12
Lärare i Idrott och Hälsa till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-25
Lärare åk 5 till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-25
Lärare åk 5 till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-25
Rektor till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-22
Boendestödjare till Torparegatan Tillsvidareanställning 2020-02-01
Boendestödjare till Torparegatan Tillsvidareanställning 2020-02-01
Undersköterska till Kärna hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-02-02
Undersköterska till Kärna hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-02-02
Undersköterska till Linghems hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-02-10
Undersköterska till Linghems hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-02-10
Undersköterskor till Tröskaregatans hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-01-26
Undersköterskor till Tröskaregatans hemtjänst Tillsvidareanställning 2020-01-26
Lärare i fritidshem till Skeda/Slaka skola Tillsvidareanställning 2020-02-03
Lärare i fritidshem till Skeda/Slaka skola Tillsvidareanställning 2020-02-03
Administratör till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-23
Förskollärare/lärare till förskoleklass på Slestadsskolan Tillsvidareanställning 2020-01-18
Socialsekreterare till IFO Barn och ungdom, utredning Tillsvidareanställning 2020-01-26
Socialsekreterare till IFO Barn och ungdom, utredning Tillsvidareanställning 2020-01-26
Kommunikatör/besökssamordnare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Visstidsanställning längre än 6 månader Heltid 2020-01-30
Kommunikatör/besökssamordnare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Visstidsanställning längre än 6 månader Heltid 2020-01-30
Cafévärd för tim-och semestervikariat till Café Vidingsjö Tim- och semestervikariat 2020-01-26
Specialpedagog till T1/Vasastadens förskolor Tillsvidareanställning 2020-01-26
Lärare i fritidshem till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2020-02-02
Förskollärare till förskolan Mimergatan 13 Tillsvidareanställning 2020-01-29
Förskollärare till förskolan Mimergatan 13 Tillsvidareanställning 2020-01-29
Förskollärare till förskolan Backgårdsgatan 33 Tillsvidareanställning 2020-01-28
Lärare i fritidshem till Vallastadens skola Tillsvidareanställning 2020-02-05
Speciallärare till Vallastadens grundsärskola Tillsvidareanställning 2020-01-18
Förste förskollärare till Vimanshäll-Berga, Förskolor Vimanshäll-Berga Tillsvidareanställning 2020-02-02
Två barnskötare till Vimanshäll-Bergas förskoleområde Tillsvidareanställning 2020-02-02
Speciallärare med koordinatoransvar Tillsvidareanställning 2020-02-01
Undersköterska/skötare till Valthornsgatans vårdboende Tillsvidareanställning 2020-01-26
Undersköterska/skötare till Valthornsgatans vårdboende Tillsvidareanställning 2020-01-26
Fysioterapeut till Leanlinks hälso-och sjukvårdsorganisation Visstidsanställning längre än 6 månader 2020-02-06
Biträdande verksamhetschef till Kommunrehab och Demenscenter Tillsvidareanställning 2020-01-22
Biträdande verksamhetschef till Kommunrehab och Demenscenter Tillsvidareanställning 2020-01-22
Sjuksköterska till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2020-01-18
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Visstidsanställning längre än 6 månader 2020-01-22
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2020-01-22
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Visstidsanställning längre än 6 månader 2020-01-22
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2020-01-22
Administratör Änggårdsskolan 50% Tillsvidareanställning 2020-02-09