Tjänst Ansök senast
Vaktmästare med elevcoachuppdrag till Arenaskolan 2020-08-06
Personlig assistent till multifunktionshindrad flicka, LSS Funktionsstöd 2020-08-07
Lärare åk 4-6 So/Sv/Eng till Blästadsskolan 2020-08-09
Nämndsekreterare till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020-08-09
Förskollärare till Harvestad, Ekholmen och Blästad förskolor 2020-08-09
Förskollärare till Föreningsgatans förskola 2020-08-09
Lärare i träslöjd åk 4-6 till Nygårdsskolan 2020-08-09
Barnbibliotekarie med inriktning små barns språkutveckling 2020-08-09
Textilslöjdslärare åk 3-6 till Blästadsskolan 2020-08-09
Personlig assistent till tjej i yngre tonåren 2020-08-09
Administratör till Gottfridsbergs förskolor 2020-08-09
Administratör till Ryd/Jägarvallens förskolor 2020-08-09
LSS-handläggare till Mottagningen 2020-08-09
Biträdande rektor till Kungsbergsskolan 2020-08-09
Rekryterare till Rekryteringscentrum Utbildningsförvaltningen 2020-08-09
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till vuxengrupperna 2020-08-09
Arbetsledare till Återbruket-Gärstad och Malmen 2020-08-09
Biträdande rektor till TI/Vasastadens förskolor 2020-08-09
Biträdande rektor till förskolor Ljungsbro/Vreta kloster 2020-08-09
IT-tekniker till LKDATA 2020-08-09
Verksamhetsutvecklare inom digitalisering 2020-08-09
Stödpedagog/stödassistent till Hjulsbrovägen korttidsboende 2020-08-10
Personlig assistent, vaken natt, till Gräsgatan 2020-08-10
Tjänsteutvecklare till LKDATA 2020-08-10
Barnskötare till Rättaregatan 120, Allergiförskolan 2020-08-11
Heltidsmentor till Linghemsskolan 7-9 2020-08-11
Lärare i Teknik och annat ämne, Linghemsskolan 7-9 2020-08-11
Lärare i Hem och konsumentkunskap 2020-08-11
Lärare i fritidshem till Björnkärrsskolan 2020-08-11
Förskollärare till Vimanshäll-Berga förskolor 2020-08-11
Förskollärare till förskolan Fanjunkargatan 122 2020-08-11
Verksamhetschef till Daglig verksamhet, Råd & Stöd 2020-08-11
Biståndsbedömare till avdelningen för Vuxna 2020-08-12
Musiklärare årskurs 1-6 till Vikingstad skola 2020-08-12
Undersköterskor till Blandarens hemtjänst 2020-08-13
Speciallärare till Linghemsskolan 2020-08-13
Nämndsekreterare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-14
Controller till Miljö- och samhällsbygnadsförvaltningen 2020-08-15
Miljöchef till Linköpings kommun 2020-08-15
Undersköterska till Vallastadens vårdboende 2020-08-16
Ungdomsombud till Linköpings kommun 2020-08-16
Lärare i fritidshem, Vreta kloster skola 2020-08-16
Förskollärare till Klostergatans förskola 2020-08-16
Musiklärare åk F-6 till Vist skola 2020-08-16
Lärare i fritidshem 2020-08-16
Verksamhetschef till Ekbackens vårdboende 2020-08-16
Undersköterska till Räknestickans hemtjänst 2020-08-16
Lärare i förskoleklass till Ekängens skolor 2020-08-16
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-08-16
Lektor inom matematik till Resurs och Stödverksamheten 2020-08-16
Biträdande rektor till Skäggetorps förskolor 2020-08-16
Förskollärare till Knektgatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-16
Undersköterskor till Ekbackens vårdboende 2020-08-17
Schemaläggare till Birgittaskolan 2020-08-19
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-08-20
Sjuksköterska kommunal sjukvård 2020-08-20
Heltidsmentor till Tornhagsskolan 2020-08-21
Speciallärare till Nygårdsskolan 4-6 2020-08-22
Lärare åk 4-6, Vist skola 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Ekängsskolan 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-08-23
Förste förskollärare till förskolorna i Kvinneby 2020-08-23
Lärare åk 1-6 till Resursskolorna 2020-08-23
Förskolelärare till förskolor i Åkerbo 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Tallbodaskolorna 2020-08-23
Förskollärare till Rotegatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-23
Avlösare till LSS funktionsstöd 2020-08-28
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-08-29
Politisk sekreterare till Socialdemokraterna 2020-09-13
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Visar 1 - 71 av 71 tjänster