Visar annons 1 -79 av 79 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Modersmålslärare i turkiska Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-12
Undersköterskor till Åleryds vårdboende, pool-tjänster Tillsvidareanställning 2018-12-12
Undersköterskor till Trollflöjtens demensboende Tillsvidareanställning 2018-12-12
Barnskötare med resursuppdrag till Kvarnfallsvägen 2 Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-12
Yrkeslärare i elteknik till Anders Ljungstedts Gymnasium Tillsvidareanställning 2018-12-13
HR-specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering Tillsvidareanställning 2018-12-13
Förskollärare till Bergvallavägen 5 i Nykil Tillsvidareanställning 2018-12-13
Timvikarier till LSS barn och ungdom Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-14
Projektledare till LKDATA Tillsvidareanställning 2018-12-14
Socialsekreterare till Exodus, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2018-12-14
Boendestödjare till Fogdegatans stödboende, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2018-12-14
Administrativ assistent/ vaktmästare till Tallbodaskolorna Tillsvidareanställning 2018-12-14
Lärare i fritidshem T1-skolorna Tillsvidareanställning 2018-12-15
Specialpedagog till Birgittaskolans gymnasium Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-15
Lärare i årskurs 1 till Brunnbyskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-15
Barnskötare i fritidshem till Brunnbyskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-15
Klasslärare årskurs 4-6 till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-15
Speciallärare till Vikingstad skola Tillsvidareanställning 2018-12-15
Förskollärare till Kvarnfallsvägen 2 Tillsvidareanställning 2018-12-15
Kommunikationsstrateg till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2018-12-16
Direktörsassistent till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2018-12-16
Förändringsledare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2018-12-16
Förskollärare till Klostergatan 64 - Linné, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2018-12-16
Förskollärare till Lindengatan 52, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2018-12-16
Förskollärare till Stationsgatan 5, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2018-12-16
Bemanningsassistenter till LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2018-12-16
Förskollärare till Vimanshäll/Berga förskolor Tillsvidareanställning 2018-12-16
Biträdande förskolechef till Valkebo Tillsvidareanställning 2018-12-16
Speciallärare/pedagog med inriktning SV/SvA till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-16
Lärare i idrott och hälsa till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-16
Gymnasielärare i engelska och svenska till Katedralskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-16
Lärare i fritidshem till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-16
Politisk sekreterare till Moderaterna Visstidsanställning längre än 6 månader 2018-12-16
Socialsekreterare IFO Barn och Ungdom, mottagningsgrupp Tillsvidareanställning 2018-12-16
Timanställning till gruppbostäder och personlig assistans Tim- och semestervikariat 2018-12-16
Idrottslärare till Elsa Brändströms skola 7-9 Tillsvidareanställning 2018-12-17
Verksamhetschefer till Linköpings stadsbibliotek Tillsvidareanställning 2018-12-17
Beteendevetare/elevassistent till T1-skolorna Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-17
Gymnasielärare i engelska till Berzeliusskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-17
Teamansvarig undersköterska till Kärna vårdby, korttids Tillsvidareanställning 2018-12-18
Hem- och konsumentkunskapslärare till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2018-12-18
Samordnare till Ryds hemtjänst Tillsvidareanställning 2018-12-18
Vaktmästare mot förskolorna i Sturefors och Harvestad med omnejd Tillsvidareanställning 2018-12-18
Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2018-12-19
Kurator till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2018-12-20
Objektspecialist IFO till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2018-12-20
Lärare i MA/NO åk 4-6 till Tallbodaskolan Tillsvidareanställning 2018-12-20
Stödpedagog till Sensum dagliga verksamhet Tillsvidareanställning 2018-12-21
Fritidsledare/Behandlingspedagog till resursskolorna Visstidsanställning kortare än 6 månader 2018-12-23
Administratör Tillsvidareanställning 2018-12-29
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2018-12-31
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2018-12-31
Lärare i matematik och NO till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2018-12-31
Kock till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2018-12-31
Barnskötare till förskolan Brandlijegatan 2, Harvestad Tillsvidareanställning 2019-01-01
Biträdande rektor till Ljungsbro skola 7-9 Tillsvidareanställning 2019-01-02
Skolsköterska till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-01-03
IT-administratör till Anders Ljungstedts gymnasium Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-03
Lärare i trä- och metallslöjd till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-04
Socialsekreterare till Resursteamet Tillsvidareanställning 2019-01-04
Intresseanmälan Socialsekreterare till Socialförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-01-05
Skolsköterska till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-01-05
Leanlink söker sjuksköterskor till det kommunala demensteamet Tillsvidareanställning 2019-01-05
Sjuksköterska/ gruppledare Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-01-06
Förstelärare i fritidshem till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-01-06
Kommunikatör till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning Heltid 2019-01-06
Undersköterskor till Kärna vårdby Tillsvidareanställning 2019-01-06
Verksamhetsutvecklare inriktning kvalitet till Miljö- och samhällsbyggnad Tillsvidareanställning Heltid 2019-01-06
Kurator till Katedralskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-06
Rektor till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-01-06
Projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret Tillsvidareanställning 2019-01-07
Erfarna projektledare/exploateringsingenjörer till Plankontoret – arbetsplats Stockholm Tillsvidareanställning 2019-01-07
Erfarna planarkitekter till Plankontoret – arbetsplats Stockholm Tillsvidareanställning 2019-01-07
Administrativ assistent till Tanneforsskolan och Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-07
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-11
Biträdande rektor/Koordinator till Tanneforsskolan och Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-20
Biträdande projektledare till Ostlänken Tillsvidareanställning 2019-01-20
Lärare i EN, SV och/ eller SPA till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-01-31
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-31