Visar annons 1 -87 av 87 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Yrkeslärare i plåtslageri till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-08-18
Lärare åk 1-3 till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-18
Lärare i fritidshem till Vallastadens skola Tillsvidareanställning 2019-08-18
Lärare i fritidshem till T1-skolorna Tillsvidareanställning 2019-08-18
Stödassistent till Kvinnebyvägen 2 Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-18
Undersköterskor till Kärna vårdby Tillsvidareanställning 2019-08-18
Planeringsledare till enheten för uppföljning och utvärdering Tillsvidareanställning 2019-08-18
Barnskötare till förskolan Brandliljegatan 2, Harvestad Tillsvidareanställning 2019-08-19
Barnskötare i fritidshem till Vallastadens skola Tillsvidareanställning 2019-08-19
Socialsekreterare till Beroendemottagningen, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-08-19
Alkohol-och drogterapeut till Solvändan, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-08-19
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-08-19
Förskollärare till Trombongatan 6, Ekholmen/Blästad/Harvestad förskolor Tillsvidareanställning 2019-08-20
Förskollärare till Vikingstad förskolor Tillsvidareanställning 2019-08-20
Barnskötare till förskolan Norra Cloettavägen 40 Tillsvidareanställning 2019-08-20
Lärare i trä-och metallslöjd till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-20
Lärare i fysik och kemi till Ånestadsskolan 7-9 Tillsvidareanställning 2019-08-20
Lärare i Hem- och konsumentkunskap till Ånestadsskolan 7-9 Tillsvidareanställning 2019-08-20
Förskollärare till Skäggetorps Centrum 30A Tillsvidareanställning 2019-08-20
Teamansvarig undersköterska till Kärna vårdby, korttidsboende Tillsvidareanställning 2019-08-20
Lärare i fritidshem till Rappestad skola Tillsvidareanställning 2019-08-21
Specialpedagog till förskoleområdet Slaka/Skeda/Mjärdevi/Vallastaden Tillsvidareanställning 2019-08-21
Barnskötare i fritidshem till Atlasskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-21
Musiklärare åk 4-9 Ljungsbro skola Tillsvidareanställning 2019-08-21
Elevassistent till elev med diabetes till Ekängsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-23
Vallastadens grundsärskola söker lärare i fritidshem Tillsvidareanställning 2019-08-23
Speciallärare för undervisning i motorik samt idrott på Vallastadens grundsärskola Tillsvidareanställning 2019-08-23
Vallastadens grundsärskola söker speciallärare för undervisning i ämnesområden. Tillsvidareanställning 2019-08-23
Förskollärare eller lärare F-3 till förskoleklass Björnkärrsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-23
Socialsekreterare till Råd & Stöds Fältverksamhet Tillsvidareanställning 2019-08-23
Bibliotekarie med verksamhetsansvar till Ekholmens bibliotek Tillsvidareanställning 2019-08-23
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2019-08-25
Vaktmästare till Linköpings Stadsbibliotek Tillsvidareanställning 2019-08-25
Resurskock till Kost & Restaurang Tillsvidareanställning 2019-08-25
Biträdande rektor till T1-skolorna Tillsvidareanställning 2019-08-25
Utvecklingsledare till Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-08-25
Trafikingenjör till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-08-25
Rektor till Valkebo förskolor Tillsvidareanställning 2019-08-25
Enhetschef till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-08-25
Förste förskollärare till Valkebo förskoleområde Tillsvidareanställning 2019-08-26
Socialsekreterare till avdelningen för försörjningsinsatser, Unga vuxna Tillsvidareanställning 2019-08-26
Socialsekreterare till avd. för försörjningsinsatser, Integrationsgruppen Tillsvidareanställning 2019-08-26
Förskollärare till Stationsgatan 5, Innerstadens förskolor Tillsvidareanställning 2019-08-27
Stödpedagog/vuxenpedagog till Vallastaden Tillsvidareanställning 2019-08-27
Boendestödjare till Vallastaden Tillsvidareanställning 2019-08-27
Lärare 4-6 till Vikingstad skola Tillsvidareanställning 2019-08-27
Elevassistent till Hjulsbroskolan Tillsvidareanställning 2019-08-28
Socialsekreterare till Linköpings ungdomsboende Tillsvidareanställning 2019-08-28
Modersmålslärare i tagalog Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-28
Miljöskyddsinpektör med inriktning mot förorenad mark till Mijökontoret Tillsvidareanställning 2019-08-28
Miljöskyddsinspektör med inrikning lantbruk till Miljökontoret Tillsvidareanställning 2019-08-28
Vaktmästare till förskolor Innerstaden/Tannefors Tillsvidareanställning 2019-08-28
Förstelärare i fritidshem till Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-28
Gruppchef till avdelningen för försörjningsinsatser, vuxengrupp 3 Tillsvidareanställning 2019-08-28
Barnskötare till Vikingstads förskolor Tillsvidareanställning 2019-08-29
Förskollärare till Sofielundsvägen 21 Tillsvidareanställning 2019-08-29
Boendestödjare Rydsvägens stödboende Tillsvidareanställning 2019-08-29
Stödpedagog till Lilla Åby Tillsvidareanställning 2019-08-29
Lärare i idrott och hälsa till Slestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-30
Rekryteringsassistent till Leanlink Äldreomsorg Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-08-30
Projektledare till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-08-30
Avlösare till LSS Barn och ungdom Tim- och semestervikariat 2019-08-30
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Katedralskolans restaurang Tillsvidareanställning 2019-08-31
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-08-31
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang Tim- och semestervikariat 2019-08-31
Utbildningsdirektör till Linköpings kommun Tillsvidareanställning 2019-08-31
Bildlärare till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-31
Spansklärare till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-08-31
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationen Tillsvidareanställning 2019-08-31
Förskollärare till förskolan Sparvsångsvägen 100, Förskolor Åkerbo Tillsvidareanställning 2019-09-01
Vikarierande barnskötare till förskolan Sandstensvägen 5, Gistad Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-09-01
Barnskötare till förskolan Brunnsgårdsvägen, Askeby Tillsvidareanställning 2019-09-01
Lärare i musik åk 1-6 till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-09-01
Skolsköterska Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-09-01
IT-Tekniker till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-09-04
Lärare i idrott och hälsa samt lärare i fritidshem Tillsvidareanställning 2019-09-04
Förskollärare till Grengatan 21 A, Vidingsjö förskolor Tillsvidareanställning 2019-09-05
Lärare i musik och annat ämne till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-09-07
Förskollärare till Sandstensvägen 5 i Gistad, Förskolor Linghem Tillsvidareanställning 2019-09-07
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskoleområde Tillsvidareanställning 2019-09-08
Linghemsskolan söker lärare i trä och metallslöjd samt matematik Tillsvidareanställning 2019-09-09
Psykolog till Södra skolområdet Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-09-09
Sånglärare till Linköpings Kulturskola Tillsvidareanställning 2019-09-13
Lärare årsk 1 till Himnaskolan Tillsvidareanställning 2019-09-16
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg Tim- och semestervikariat 2019-09-30
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-09-30
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun Tim- och semestervikariat 2019-12-31