Tjänst Ansök senast
Arabisk- och/eller somalisktalande pedagog med IT-kunskap till Kulturhuset Agora 2020-09-27
Arbetsterapeut 2020-09-29
Bibliotekarie med fokus på barn och unga till Linköpings stadsbibliotek 2020-10-11
Biträdande rektor till Brunnbyskolan 2020-09-20
Biträdande rektor till Nya Rydsskolan 2020-09-30
Biträdande verksamhetschef till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Brasslärare vikariat vid Linköpings Kulturskola 2020-10-16
Ekonom till Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-04
Förskollärare till förskolan Schiörlins gata 2 2020-09-24
Förskollärare till förskolan Utsädesgatan 120 2020-09-24
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-09-29
Förskollärare till Skäggetorps förskolor 2020-09-29
Förstelärare i fritidshem till Nykils skola 2020-09-21
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2021-08-31
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Lärare 1-3 till Blästadsskolan 2020-10-01
Lärare i fritidshem till Hagbyskolan 2020-09-24
Lärare i fritidshem till Rappestad skola 2020-09-21
Lärare i ma och biologi till Birgittaskolan 2020-10-03
Lärare i sv/eng till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-09-23
Lärare i åk 4-6 till Hagbyskolan 2020-09-24
Lärare i åk 7-9 Sv, Eng och Sva till Berzeliusskolan 2020-09-19
Lärare åk 7-9 MA och NO, Berzeliusskolan 2020-09-19
Modersmålslärare i spanska/portugisiska 2020-10-04
Musiklärare åk 7-9 till Berzeliusskolan 2020-09-20
Psykolog till skolorna i Skäggetorp 2020-10-10
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang 2020-09-24
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Vallastadens skola 2020-09-20
Sakkunnig inom grundskola till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Sakkunnig inom skolskjuts till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Samordnare till Räknestickans hemtjänst 2020-09-22
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-09-30
Sjuksköterska Linghem 2020-09-27
Skolsköterska till Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skola 2020-10-17
Speciallärare till Linghemsskolan åk 7-9 2020-10-01
Speciallärare till Nygårdsskolan 4-6 2020-09-19
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-10-02
Stödassistent till Bronsåldersgatan 2020-09-23
Stödassistent till Tröskaregatan korttidshem 2020-10-10
SYV/specialpedagog till Ljung och Ljungsbro skola 2020-10-08
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Undersköterska till Bestorp hemtjänst 2020-09-23
Undersköterskor till Kärna servicehus och hemtjänst 2020-09-22
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Utvecklingsledare till daglig verksamhet 2020-09-19
Vikarierande lärare åk 7-9 till Resursskolorna 2020-09-21
Yrkeslärare i elteknik till Anders Ljungstedts gymnasium 2020-10-01
Visar 1 - 47 av 47 tjänster