Visar annons 1 -104 av 104 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Barnskötare till förskolan Ekängen, Tallboda Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-03
Barnskötare till förskolan Furubackavägen, Malmslätts förskolor Tillsvidareanställning 2019-03-03
Barnskötare till förskolor i Kvinneby, Hagby och Hjulsbro Tillsvidareanställning 2019-03-14
Barnskötare till Skäggetorps Centrum 30A Tillsvidareanställning 2019-02-28
Behandlingspedagog/stödpedagog till Vidingsjöskolan Tillsvidareanställning 2019-02-25
Biträdande rektorer till Tornhagsskolan Tillsvidareanställning 2019-02-28
Boendestödjare till Torparegatans boendestöd Tillsvidareanställning 2019-02-28
Extrapersonal till Vidingsjö motionscafé Tim- och semestervikariat 2019-03-22
Familjepedagog till Råd och Stöd Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-02-22
Fysioterapeut/sjukgymnast till Leanlink Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-02-26
Förskollärare till Bataljonsgatan 24, Förskolor Berga/Ekkällan Tillsvidareanställning 2019-03-03
Förskollärare till förskolan Ekängen, Tallboda Tillsvidareanställning 2019-03-05
Förskollärare till förskolan Nybrovägen 1 Tillsvidareanställning 2019-03-03
Förskollärare till förskolor i Kvinneby, Hagby och Hjulsbro Tillsvidareanställning 2019-03-13
Förskollärare till Maspelösa förskola Tillsvidareanställning 2019-03-04
Förskollärare till Vimanshäll/Berga förskolor Tillsvidareanställning 2019-02-24
Hem- och konsumentkunskapslärare till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-03-09
HR-specialist arbetsmiljö/stf HR-chef till Leanlink Tillsvidareanställning 2019-02-28
Idrottslärare till Elsa Brändströms skola 7-9 Tillsvidareanställning 2019-03-08
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-03-31
Kock till Kost & Restaurang, Rydsskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Kock till Kost & Restaurang, Tallbodaskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Kommunikatör till HR-service Tillsvidareanställning 2019-03-04
Kurator till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-02-20
Leanlink söker arbetsterapeuter till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Leanlink söker fysioterapeuter till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Leanlink söker sjuksköterskor till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Legitimerad lärare till resursskolan Stångå Tillsvidareanställning 2019-03-06
Legitimerad lärare till resursskolorna Tillsvidareanställning 2019-02-20
Lärare 1-3 till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-04-30
Lärare 4-6 till Vallastadens skola Tillsvidareanställning 2019-03-20
Lärare f-3 i särskild undervisningsgrupp för elever med grav-generell språkstörning till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-02-23
Lärare i flygteknik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-02-28
Lärare i fritidshem till Tornhagsskolan Tillsvidareanställning 2019-02-28
Lärare i fritidshem till Vidingsjöskolan Tillsvidareanställning 2019-03-10
Lärare i Hem- och konsumentkunskap Ånestadsskolan 7-9 Tillsvidareanställning 2019-03-06
Lärare i idrott och hälsa samt ev annat ämne till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-03-10
Lärare i idrott och hälsa till Blästadsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-02-20
Lärare i idrott, hemkunskap, spanska och engelska till Linghemsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-22
Lärare i MA/NO till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-02-28
Lärare i matematik och No till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-13
Lärare i musik och annat ämne till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-14
Lärare i musik till Ånestadsskolan årskurs 4-9 Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-06
Lärare i svenska, engelska & SO till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-13
Lärare i svenska/svenska som andraspråk samt tyska till Elsa Brändströms skola 7-9 Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-08
Lärare musik/annat ämne till Harvestadsskolorna Tillsvidareanställning 2019-03-04
Lärare till Vallastadens grundsärskola Tillsvidareanställning 2019-03-20
Lärare åk 4 till Vikingstad skola Tillsvidareanställning 2019-03-05
Lärare år 4-6, sv och en, till Hjulsbroskolan Tillsvidareanställning 2019-02-22
Medarbetare till Grengatans Fritids/Kortidshem Tillsvidareanställning 2019-03-04
Miljöplanerare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-02-24
Modersmålslärare i armeniska Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-02-27
Modersmålslärare i hausa Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-02-21
Personliga assistenter till Gräsgatans servicebostad Tillsvidareanställning 2019-03-06
Polare till Fältverksamheten Tim- och semestervikariat 2019-03-29
Rektor till Ånestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-03
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Brunnbyskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Himnaskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Brunnbyskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Kvinnebyskolans skolrestaurang Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-22
Restaurangföreståndare till Kost & Restaurang, Stolplyckans restaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Restaurangföreståndare/kock till Kost & Restaurang, Tallbodaskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-04
Restaurangföreståndare/kock till Kärna servicehus Tillsvidareanställning 2019-03-05
Samordnare till Hälso- och sjukvårdsorganisationen, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-03-04
Samordnare till Linghems vårdboende och hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-03-04
Samordnare till Vreta hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-03-01
Sjuksköterska till Leanlinks Demensarbetslag i City Tillsvidareanställning 2019-02-23
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-02-28
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-02-28
Skolpsykolog till Nya Rydsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-08
Skolpsykolog till Västra skolområdet Tillsvidareanställning 2019-03-10
Skolsköterska till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-03-14
Slöjdlärare, trä och metall/annat ämne till Harvestadsskolorna Tillsvidareanställning 2019-03-04
Social koordinator till Ånestadsskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-06
Socialsekretare till Stödteamet Tillsvidareanställning 2019-02-26
Socialsekreterare till Råd & Stöd MiniMaria Tillsvidareanställning 2019-03-02
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-31
Sommarvikarier till Furirgatan1 och Kortidshem Drabantgatan Tim- och semestervikariat 2019-03-04
Sommarvikarier till LSS Barn och Ungdom Tim- och semestervikariat 2019-03-04
Specialistundersköterska till Åleryd, resursenhet demens Tillsvidareanställning 2019-02-28
Stödassistent till Hjulsbrovägen korttidsboende Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-06
Stödassistent till Hjälmsätersgatans gruppboende Tillsvidareanställning 2019-03-06
Stödassistent till Tinnerö daglig verksamhet, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-02-28
Stödassistenter till Edhaga Tillsvidareanställning 2019-03-06
Stödassistenter till Ullstämmavägen 5 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-06
Stödpedagog till Mjärdevi servicebostad Tillsvidareanställning 2019-03-05
Teamansvarig undersköterska till Berga vårdboende Tillsvidareanställning 2019-02-24
Timvikarier till LSS barn och ungdom Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-02-28
Undersköterska etablering av digitala lösningar till enheten för E-hälsa Tillsvidareanställning 2019-02-21
Undersköterska till Ekbackens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-02-26
Undersköterskor till Linghems hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-03-04
Undersköterskor till Linghems vårdboende Tillsvidareanställning 2019-03-04
Undersköterskor till Räknestickan/Möjetorp hemtjänst Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-02-21
Undersköterskor till Solrosens hemtjänst Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-02-22
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-02-24
Undersköterskor till Vreta hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-03-01
Vikarier till Korttidsboendet Barnhemsgatan och Stolplyckans stödboende Tim- och semestervikariat 2019-03-16
Vikarierande stödassistent till Navet daglig verksamhet, Råd & Stöd Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-02-28
Vikarierande verksamhetschefer till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-10
Vuxenpedagog till Ekhults psykiatriboende, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-03-03
Vårdare till Blästadgatans LSS-boende Tillsvidareanställning 2019-03-04
Vårdare till Furirgatan 1 Tillsvidareanställning 2019-02-28
Vårdare till nattarbete på Blästadsgatans LSS-boende Tillsvidareanställning 2019-03-04