Tjänst Ansök senast
Vuxenpedagog till Företagsplatser 2020-03-10
Vikarierande verksamhetschefer sommaren 2020 till Leanlink Äldreomsorg 2020-03-01
Verksamhetsutvecklare till LSS Funktionsstöd 2020-03-04
Verksamhetschef till Åleryds vårdboende 2020-03-01
Utbildningsproducent till eLärandeCenter 2020-03-09
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2020-03-01
Undersköterska till Räknestickans hemtjänst 2020-03-15
Undersköterska till Ramstorps hemtjänst 2020-03-01
Undersköterska till Linghems vårdboende 2020-03-01
Undersköterska till Ekhults vårdboende 2020-03-04
Stödpedagog till Lövsångarevägen 2020-03-01
Stödpedagog till daglig verksamhet IT-Pall 2020-03-11
Stödpedagog till Boställsgatan 2020-03-13
Stödpedagog till Blästadgatan 2020-03-13
Stödassistenter till Boställsgatan 2020-03-13
Stödassistent till Lilla Åby 2020-03-25
Stödassistent natt till Edhaga gård 2020-03-01
Stödassisenter till Blästadgatan 2020-03-13
Specialpedagog till Ljungsbro förskolor 2020-03-01
Specialpedagog till Blästad grundsärskola 2020-02-29
Speciallärare till T1-skolorna 2020-03-21
Speciallärare med koordinatoruppdrag 2020-03-01
Speciallärare i matematik och svenska år 1-6 2020-03-01
Skolsköterska till Atlasskolan och Bäckskolan 2020-02-28
Skolbibliotekarie till Berzeliusskolan 2020-03-08
Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsorganisationens hemsjukvård 2020-04-30
Samordnare till Resurs- och stödverksamheten 2020-03-16
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang 2020-02-29
Projektledare till ESF-projekt 2020-03-03
Projektledare till AMIF-projekt 2020-03-03
Politisk sekreterare till Miljöpartiet 2020-03-02
Personlig assistent till tolvårig flicka, LSS Funktionsstöd 2020-03-01
Personlig assistent till LSS funktionsstöd 2020-02-29
Modersmålslärare i lettiska 2020-03-20
Modersmålslärare i danska 2020-03-19
Miljöskyddsinspektör inriktning lantbruk 2020-03-13
Lärare år 4-6 till Ulrika skola 2020-03-21
Lärare i årskurs 4-6 till elever med grav- generell språkstörning Tanneforsskolan 2020-03-06
Lärare i trä- och metallslöjd till Arenaskolan 2020-03-02
Lärare i teknik till Ljungsbro 2020-03-14
Lärare i SVA till Birgittaskolans gymnasium 2020-03-01
Lärare i sv/sva och eng till Nygårdsskolan åk 4-6 2020-03-28
Lärare i spanska till Ljungsbro skola 2020-03-07
Lärare i matematik och/eller NO-ämnen till Arenaskolan 2020-03-02
Lärare i idrott och hälsa till Elsa Brändströms skola 2020-03-17
Lärare i fritidshem till Ånestadsskolan 2020-03-15
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-03-08
Lärare F-3 till Brunnbyskolan 2020-03-14
Leanlink söker semestervikarier till vård och omsorg! 2020-04-19
Köksmästare/handledare till Projekt Drivbänk 2020-03-04
Kommunjurist till juridikenheten 2020-03-03
IT-samordnare till LKDATA 2020-03-10
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2020-07-31
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2020-07-05
Gymnasielärare i matematik/naturkunskap till Folkungaskolan 2020-03-14
GIS-ingenjör till Kommunlantmäteriet 2020-03-16
Förstelärare i fritidshem till Tornhagsskolan 2020-03-02
Förstelärare i fritidshem till Ljung och Ljungsbro skola 2020-03-15
Förskollärare till Norrsättersgatan 15 i Malmslätt 2020-03-06
Förskollärare till Lunnevadsvägen 1 i Sjögestad 2020-03-02
Förskollärare till Harvestads, Blästads och Ekholmens förskolor 2020-03-08
Förskollärare till Förskolor Kvinneby, Hjulsbro och Johannelund 2020-03-08
Förrättningslantmätare till Kommunlantmäteriet 2020-03-02
Fältarbetare - Polare till Råd & Stöds Fältverksamhet 2020-03-31
Elevmentor till Malmslättsskolan Tokarp 2020-03-10
Elevmentor till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-03-17
Ekonom till Birgittaskolan 2020-03-03
Bibliotekarie till Kulturhuset Agora 2020-03-15
Bibliotekarie till barnverksamhet inom Linköpings stadsbibliotek 2020-03-01
Avlösare till LSS funktionsstöd 2020-03-22
Administratör till Leanlinks Hälso- och sjukvårdsorganisation 2020-03-13
2 lärare i fritidshem till Slestadsskolan 2020-03-01
Visar 1 - 72 av 72 tjänster