Visar annons 1 -104 av 104 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-31
Lärare 1-3 till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-04-30
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-03-31
Leanlink söker arbetsterapeuter till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Leanlink söker sjuksköterskor till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Leanlink söker fysioterapeuter till sommaren 2019 Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Polare till Fältverksamheten Tim- och semestervikariat 2019-03-29
Systemtekniker till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-03-25
Timvikarier till Daglig Verksamhet, Råd & Stöd Tim- och semestervikariat 2019-04-07
Speciallärare åk 4 - 6/ koordinator för rektors specialpedagogiska stöd till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-03-28
Sjuksköterskor till Leanlink, jourtjänstgöring Tillsvidareanställning 2019-03-31
Elevassistent/fritidsledare till Skäggetorpsskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-28
Stödpedagog till Mjärdevi servicebostad Tillsvidareanställning 2019-03-28
Administrativ assistent till förskolor T1/Vasastaden Tillsvidareanställning 2019-03-23
Slöjdlärare trä och metall 50 % till Ekkälleskolan Tillsvidareanställning 2019-04-04
Musiklärare 50 % till Ekkälleskolan Tillsvidareanställning 2019-04-04
Lärare 4-6 till Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-04-01
Speciallärare i svenska till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-04-30
Leanlink söker sjuksköterskor som vill arbeta på timmar! Tim- och semestervikariat 2019-03-31
Speciallärare/specialpedagog till Björnkärrsskolan (F-6) Tillsvidareanställning 2019-04-05
Lärare i fritidshem till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-03-23
Förstelärare i fritidshem på Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-03-23
Lärare åk 4-6 till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-04-08
Förskollärare till förskolan Grindstugevägen 2, Blästad Tillsvidareanställning 2019-03-24
Grundskollärare åk 1-6 Ekkälleskolan Tillsvidareanställning 2019-04-08
Grundlärare i fritidshem till Ekkälleskolan Tillsvidareanställning 2019-04-08
Socialsekreterare till IFO Familjerätten Tillsvidareanställning 2019-03-25
Lärare i idrott och ma, ev annat ämne till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-03-24
Förste förskollärare till Gottfridsbergs förskolor Tillsvidareanställning 2019-03-24
Psykolog till Himnaskolan, Linghemsskolan, Askeby och Bankekinds skola Tillsvidareanställning 2019-04-11
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-05-31
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-05-31
Lärare i fritidshem till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-31
Stödassistent till gruppbostaden på Kruskålsvägen i Ekängen Tillsvidareanställning 2019-03-26
Bibliotekarie med inriktining digital utveckling till Stadsbiblioteket Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-31
Skolsköterska till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-03-26
Förskollärare till förskoleklass på Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-25
Undersköterska till Berga vårdboende Tillsvidareanställning 2019-03-26
Administratör till Avdelningen för försörjningsinsatser Tillsvidareanställning 2019-03-26
Stödpedagog till Westmansgatans dagliga verksamhet, Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-03-26
Aktivitetsledare till UngPuls Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-04-12
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-03-31
Lärare i fritidshem till T1-skolorna Tillsvidareanställning 2019-04-01
Förstelärare i fritidshem till Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2019-03-31
Undersköterska till Ekbackens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-03-27
Undersköterska till Kärna vårdboende Tillsvidareanställning 2019-03-27
Sommarvikarier till Furirgatan1 och Kortidshem Drabantgatan Tim- och semestervikariat 2019-04-26
Kock till Askebyskolans skolrestaurang Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-27
Sommarvikarier till LSS Barn och Ungdom Tim- och semestervikariat 2019-04-26
Restaurangföreståndare till Lillgårdskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-27
Lärare i fritidshem till Malmslättskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-03-26
Förskollärare till Skäggetorps förskolor Tillsvidareanställning 2019-03-26
Förste förskollärare till T1/Vasastadens förskolor Tillsvidareanställning 2019-03-26
Personlig assistent till LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-04-13
Undersköterska natt till Åleryds vårdboende Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-27
Undersköterskor till Kärna hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-03-27
HR-konsult till Leanlink Äldreomsorg Tillsvidareanställning 2019-03-31
HR-specialist/stf HR-chef till Utbildningsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-03-24
Barnskötare med resursuppdrag till förskolan Bataljonsgatan 24 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-24
Lärare i musik till Berzeliusskolans högstadium Tillsvidareanställning 2019-03-31
Lärare i matematik, no och teknik till Berzeliusskolans högstadium Tillsvidareanställning 2019-03-31
Lärare i svenska, sva och engelska till Berzeliusskolans högstadium Tillsvidareanställning 2019-03-31
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Blästadsskolan skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-28
Kurator till Vikingstad skola Tillsvidareanställning 2019-04-14
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang, Bäckskolans skolrestaurang Tillsvidareanställning 2019-03-28
Personlig assistent till LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-04-14
Vikarier till Korttidsboendet Barnhemsgatan och Stolplyckans stödboende Tim- och semestervikariat 2019-04-05
Nämndsekreterare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-03-31
HR-konsult till Leanlink Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-04-07
Förskollärare till Brunnsgatan 2 Tillsvidareanställning 2019-03-28
Speciallärare i engelska till Elsa Brändströms skola 7-9 Tillsvidareanställning 2019-04-15
Stödassistent till Aspnäs och Ullstämmavägens gruppbostad Tillsvidareanställning 2019-03-29
Lärare år 1-3 till Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2019-04-07
Undersköterskor till demensarbetslag i hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-03-29
Arbetsterapeut till Centrum för vuxenutbildning Tillsvidareanställning 2019-04-01
Lärare i musik och annat ämne till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-04-04
Vaktmästare till Idrott & Service Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-30
Ekonomichef till Utbildningsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-04-01
Kurator till Centrum för vuxenutbildning Tillsvidareanställning 2019-04-01
Förskollärare till förskolan Djurgårdsgatan 25, Innerstadens förskolor Tillsvidareanställning 2019-03-31
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! Tim- och semestervikariat 2019-03-30
Nämnd- och utskottssekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-04-02
Lärare åk 7-9 i ma, fy och tk till Linghemsskolan Tillsvidareanställning 2019-05-10
Integrationsutvecklare till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-04-23
Gymnasielärare i svenska och/eller engelska till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-04-01
Gymnasielärare i idrott och hälsa till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-04-01
Gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-04-01
IT-arkitekt till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-04-19
Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-9 Tillsvidareanställning 2019-04-06
Rektor till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-04-02
Specialpedagog till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-04-01
Restaurangchef till Kost & Restaurang, Anders Ljungstedts Gymnasium Tillsvidareanställning 2019-03-24
Jurist till överförmyndarenheten Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-26
Sjuksköterska Socialpsykiatri Råd & Stöd Tillsvidareanställning 2019-04-20
Lärare i fritidshem med resursuppdrag till Malmslättskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-04-03
Projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret Tillsvidareanställning 2019-04-11
Stödpedagog till Granholmsvägen Tillsvidareanställning 2019-04-05
Gymnasielärare i dataämnen till Berzeliusskolan Tillsvidareanställning 2019-04-07
Lärare i förskoleklass till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-04-11
Lärare i SO och spanska till Elsa Brändströms skola 7-9 Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-04-22
Biträdande rektor till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-04-22
Gymnasielärare i ekonomi, juridik och handel till Katedralskolan Tillsvidareanställning 2019-04-01
Förskollärare till förskolan Föreingsgatan 19, Innerstaden Tillsvidareanställning 2019-04-09
Lärare i ekonomi till Folkungaskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-03-28