Visar annons 1 -61 av 61 tillgängliga
Visa 50 Visa 100 Visa alla resultat
Tjänst Ansök senast
Lärare i EN, SV och/ eller SPA till Arenaskolan Tillsvidareanställning 2019-01-31
Sommarvikarier till avdelningen för försörjningsinsatser, Socialförvaltningen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-03-31
Biträdande projektledare till Ostlänken Tillsvidareanställning 2019-01-20
Biträdande rektor/Koordinator till Tanneforsskolan och Kungsbergsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-20
Gruppledare/säkerhetsstrateg inom civilförsvar till Säkerhetsenheten Tillsvidareanställning 2019-01-28
Säkerhetsstrateg inom civilförsvar till Säkerhetsenheten Tillsvidareanställning 2019-01-28
Sjuksköterskor till hemsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-02-28
Sjuksköterskor till Leanlink, jourtjänstgöring Tillsvidareanställning 2019-01-31
Rektor till Tornhagsskolan, Linköping Tillsvidareanställning 2019-01-15
Lärarassistenter till Birgittaskolans vuxenutbildning Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-20
Planarkitekt till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-01-20
Systemtekniker/IT-tekniker till LKDATA Tillsvidareanställning 2019-01-18
Lärare år 3 till Ekängens skolor Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-01-21
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang Tim- och semestervikariat 2019-01-27
Sjuksköterskor till kommunsjukvård, Leanlink Tillsvidareanställning 2019-02-28
Stödassistent till Mjärdevi servicebostad Tillsvidareanställning 2019-01-19
Specialistundersköterska till Åleryd, resursenhet demens Tillsvidareanställning 2019-01-17
Undersköterskor till Åleryd, resursenhet demens Tillsvidareanställning 2019-01-17
Personlig assistent till Ryds assistans Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-20
Förstelärare i fritidshem till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-01-26
Timvikarier till LSS barn och ungdom Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-02-28
Idrottslärare till Tornhagsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-18
Skolsköterska till Tornhagsskolan och Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-01-25
Förskollärare till Ramstorpsgatan 32, Berga / Ekkällan Tillsvidareanställning 2019-01-20
Intresseanmälan Socialsekreterare till Socialförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-03-31
Förskollärare till Bataljonsgatan 24, Förskolor Berga/Ekkällan Tillsvidareanställning 2019-01-20
Museivärdar till Friluftsmuseet Gamla Linköping Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-02-03
Lärare i fritidshem med inriktning musik till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-01-20
Lärare i fritidshem till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-27
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-22
Modersmålslärare i japanska Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-01-22
Rektor till Atlasskolan Tillsvidareanställning 2019-01-27
Modersmålslärare till sektionen för resurs- och stödverksamhet Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-01-22
Skolsköterska till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-31
Barnskötare med resursuppdrag till Göstringsgatan 2, Majahuset Tillsvidareanställning 2019-01-22
Modersmålslärare i engelska Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-01-23
Projektledare/exploateringsingenjör till Plankontoret Tillsvidareanställning 2019-02-03
Lärare Ma/NO till Skäggetorpsskolan Tillsvidareanställning 2019-01-31
Upphandlare med entreprenadkunskap till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-01-26
Förskollärare till Stiglötsgatan 33 Tillsvidareanställning 2019-01-23
Barnskötare till Stiglötsgatan 33 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-23
Administrativ assistent till Vikingstad skola Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-20
Speciallärare i svenska till Hagbyskolan Tillsvidareanställning 2019-02-10
Lärare i spanska och svenska som andraspråk Tillsvidareanställning 2019-01-31
Stödassistenter till Edhaga och Gårdshuset Tillsvidareanställning 2019-01-25
Familjeutredare till IFO Barn och ungdom, utredningsteamet Tillsvidareanställning 2019-01-27
IT-administratör med vaktmästaruppgifter till Birgittaskolan Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-27
Undersköterskor till Åleryds vårdboende, korttids-/växelvårdsavdelning Tillsvidareanställning 2019-01-25
Arbetsmarknadskonsulent till Support och Arbetsteamet Tillsvidareanställning 2019-01-25
Lärare i flygteknik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-02-28
Stödassistent till Lotsen dagverksamhet Tillsvidareanställning 2019-01-25
Lärare i idrott och hälsa till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-02-11
Lärare i fritidshem till Malmslättsskolan Kärna Tillsvidareanställning 2019-01-24
Kommunikationschef till Utbildningsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-01-28
Arbetsmarknadskonsulenter till Arbetsmarknad och Integration Tillsvidareanställning 2019-01-28
Behandlingsassistent till Mobila nattstödet Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-01-24
Samordnare till Ekbackens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-01-29
Nya Rydsskolan söker F-3 lärare Tillsvidareanställning 2019-02-03
Undersköterskor till demensenhet Tillsvidareanställning 2019-01-29
Lärare i tx-slöjd och hemkunskap till Linghemsskolan Tillsvidareanställning 2019-02-01
Leanlink söker tim- och semestervikarier till vård och omsorg! Tim- och semestervikariat 2019-03-30