Tjänst Ansök senast
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Barnskötare till Vidingsjö by, Förskolor Vidingsjö 2020-11-05
Planarkitekt med samordningsansvar till plankontoret 2020-11-10
Lärare i Ma/NO åk 4-6 till Ånestadsskolan 2020-11-08
Förskollärare till Berga/Vimanshäll förskolor 2020-11-04
Enhetschef och biträdande ekonomidirektör till Ekonomistaben 2020-11-04
Förskollärare till Maspelösa förskola 2020-11-04
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-11-20
Lärare åk 3-6 till Ekkälleskolan 2020-11-02
Lärare i årskurs F-3 till Nygårdsskolan 2020-11-02
Processtödjare och lärare i svenska som andraspråk 2020-11-07
Stödassistent till Tröskaregatan 87 2020-11-01
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan - inriktning idrott 2020-11-01
Lärare i trä- och metallslöjd till Ekholmsskolan 2020-10-27
Heltidsmentor till Ljungsbroskolan 2020-10-29
Stödassistent till Mjärdevi servicebostad 2020-10-29
Kock till Kost & Restaurang, Bogestadsskolan 2020-10-25
Stödassistent till Hjulsbrovägen korttidsboende 2020-10-29
Undersköterskor till Vallastadens vårdboende 2020-10-29
Socialsekreterare till enhet Boende 2020-10-28
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-10-29
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd till enhet Integration 2020-10-27
Förskollärare till förskolan Adjunkten, Förskolor T1/Vasastaden 2020-10-27
Samordnare till Åleryds vårdboende 2020-10-27
Lärare i fritidshem till Björnkärrsskolan 2020-10-29
Studie- och yrkesvägledare till Centrum för vuxenutbildning 2020-10-28
Lärare till grundsärskolan åk 7-9, Ekholmsskolan/Nya Rydskolan 2020-11-12
Trä/metallslöjdslärare i åk 7-9 till grundsärskolan 2020-11-12
Elevassistent till grundsärskolan åk 7-9, Ekholmsskolan/Nya Rydskolan 2020-11-12
Exploateringsstrateg/markförhandlare till Plankontoret 2020-11-01
Lärare 1-3 till Nykils skola 2020-10-26
Förste förskollärare till Förskolor Åkerbo 2020-10-21
Säkerhetsstrateg inom trygghetsfrågor till Säkerhetsenheten 2020-11-01
LSS-handläggare till Avdelningen vuxen 1 och 2, utredning och uppföljning 2020-10-23
Lärare 4-6, svenska/svenska som andraspråk samt annat ämne, Nygårdsskolan 2020-10-25
Lärare åk 4-6 till Ekkälleskolan 2020-10-23
Verksamhetsutvecklare till Kvalitetsstaben 2020-11-01
Stödassistent till Jungfrubergsvägen 2 2020-10-22
Personliga assistenter till LSS Funktionsstöd 2020-10-22
Heltidsmentor till Linghemsskolan 7-9 2020-10-27
Lärare i fritidshem till Atlasskolan 2020-10-25
Socialsekreterare till mottagningen (IFO vuxen) 2020-10-21
Utvecklingsledare till Staben 2020-10-21
Ansvarig för biblioteksverksamheten i Berga 2020-10-25
Antagningshandläggare till Gymnasieantagningen 2020-10-25
Arbetsterapeut till Konsultativt stöd 2020-10-22
Kock till Valthornsgatans äldreboende 2020-10-25
Specialpedagog till Ljungsbro/Vreta Kloster förskolor 2020-10-22
Bibliotekarie med verksamhetsansvar till Närbiblioteket Ljungsbro 2020-10-25
Administratör till Askeby och Bankekinds skolor och fritidshem 2020-10-30
Sjuksköterska kommunal sjukvård 2020-10-29
IT-säkerhetsspecialist 2020-10-28
Psykolog till Södra området 2020-10-31
Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningen 2021-07-31
Speciallärare Sv/Ma åk 4-6 till Atlasskolan 2020-10-21
Heltidsmentor/elevcoach i åsk 7-9 på Berzeliusskolan 2020-11-01
Trä-och metallslöjdslärare i åk 4-6 till Skeda/Slaka skola 2020-10-26
Barnskötare med resursuppdrag till Rosendalsskolan 2020-11-04
Modersmålslärare till Flerspråkigverksamheten 2020-11-01
Studentmedarbetare till Kvalitet och utveckling, avd. Äldre och Staben 2020-11-08
Studentmedarbetare till avdelningen Äldre 2020-11-08
Aktivitetsledare till UngPuls 2020-11-01
Studie- och yrkesvägledare till Folkungaskolan 2020-10-21
Stödassistent till Boställsgatan, föräldravikariat 2020-10-27
Studentmedarbetare till Kvalitet och utveckling, Stab 2020-11-08
Studentmedarbetare till Våld i nära relationer, Råd & Stöd 2020-11-08
Studentmedarbetare med digitaliseringsuppdrag till förskola i Kvinneby 2020-11-08
Studentmedarbetare till avdelningen Vuxna 2020-11-08
Studentmedarbetare till avdelningen Barn och unga 2020-11-08
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2021-08-31
Visar 1 - 70 av 70 tjänster