Tjänst Ansök senast
Intresseanmälan för praktik och examensarbete till Linköpings kommun 2021-08-31
Modersmålslärare i spanska/portugisiska 2020-10-04
Brasslärare vikariat vid Linköpings Kulturskola 2020-10-16
Arbetsterapeut 2020-09-29
Lärare i ma och biologi till Birgittaskolan 2020-10-03
Arabisk- och/eller somalisktalande pedagog med IT-kunskap till Kulturhuset Agora 2020-09-27
Lärare i åk 4-6 till Hagbyskolan 2020-09-24
Lärare i sv/eng till Elsa Brändströms skola 7-9 2020-09-23
Vikarierande lärare åk 7-9 till Resursskolorna 2020-09-21
Lärare 1-3 till Blästadsskolan 2020-10-01
Biträdande verksamhetschef till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Specialpedagogisk koordinator till Rosendalsskolan 2020-10-10
Ekonom till Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-10-04
Skolsköterska till Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skola 2020-10-17
SYV/specialpedagog till Ljung och Ljungsbro skola 2020-10-08
Biträdande rektor till Nya Rydsskolan 2020-09-30
Bibliotekarie med fokus på barn och unga till Linköpings stadsbibliotek 2020-10-11
Förskollärare till Skäggetorps förskolor 2020-09-29
Förskollärare till Ryds förskolor 2020-09-29
Förskollärare till förskolan Utsädesgatan 120 2020-09-24
Psykolog till skolorna i Skäggetorp 2020-10-10
Förskollärare till förskolan Schiörlins gata 2 2020-09-24
Undersköterska till Bestorp hemtjänst 2020-09-23
Stödassistent till Bronsåldersgatan 2020-09-23
Lärare i fritidshem till Hagbyskolan 2020-09-24
Yrkeslärare i elteknik till Anders Ljungstedts gymnasium 2020-10-01
Sakkunnig inom skolskjuts till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Sakkunnig inom grundskola till avd. Förskola och grundskola 2020-09-22
Samordnare till Räknestickans hemtjänst 2020-09-22
Undersköterskor till Kärna servicehus och hemtjänst 2020-09-22
Lärare i fritidshem till Rappestad skola 2020-09-21
Förstelärare i fritidshem till Nykils skola 2020-09-21
Undersköterskor till Åleryds vårdboende 2020-09-22
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-10-02
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-09-30
Sjuksköterska Linghem 2020-09-27
Stödassistent till Tröskaregatan korttidshem 2020-10-10
Speciallärare till Linghemsskolan åk 7-9 2020-10-01
Restaurangbiträde till Kost & Restaurang 2020-09-24
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Visar 1 - 41 av 41 tjänster