Tjänst Ansök senast
Elevassistent till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-08-02
Speciallärare/lärare till Blästadsskolan/Kvinnebyskolans grundsärskola 2020-08-02
Lärare åsk 7-9 i Matematik, No och Teknik till Berzeliusskolan 2020-08-02
Psykolog till Himnaskolan, Linghemsskolan, Askeby- och Bankekinds skolor 2020-08-02
Rektor till Vist skola och Norrbergaskolan 2020-08-04
Biträdande rektor till Ljungsbro skola 2020-08-04
Utvecklingsledare till Avd. för vuxna 2020-08-05
Utvecklingsledare till Staben 2020-08-05
Utvecklingsledare till Avd. för Barn och unga 2020-08-05
Vaktmästare med elevcoachuppdrag till Arenaskolan 2020-08-06
Personlig assistent till multifunktionshindrad flicka, LSS Funktionsstöd 2020-08-07
Personlig assistent till tjej i yngre tonåren 2020-08-09
Administratör till Gottfridsbergs förskolor 2020-08-09
Administratör till Ryd/Jägarvallens förskolor 2020-08-09
LSS-handläggare till Mottagningen 2020-08-09
Biträdande rektor till Kungsbergsskolan 2020-08-09
Rekryterare till Rekryteringscentrum Utbildningsförvaltningen 2020-08-09
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till vuxengrupperna 2020-08-09
Arbetsledare till Återbruket-Gärstad och Malmen 2020-08-09
Biträdande rektor till TI/Vasastadens förskolor 2020-08-09
Biträdande rektor till förskolor Ljungsbro/Vreta kloster 2020-08-09
IT-tekniker till LKDATA 2020-08-09
Verksamhetsutvecklare inom digitalisering 2020-08-09
Tjänsteutvecklare till LKDATA 2020-08-10
Verksamhetschef till Daglig verksamhet, Råd & Stöd 2020-08-11
Nämndsekreterare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-14
Miljöchef till Linköpings kommun 2020-08-15
Lektor inom matematik till Resurs och Stödverksamheten 2020-08-16
Biträdande rektor till Skäggetorps förskolor 2020-08-16
Förskollärare till Knektgatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-16
Heltidsmentor till Tornhagsskolan 2020-08-21
Politisk sekreterare till Socialdemokraterna 2020-09-13
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Visar 51 - 83 av 83 tjänster