Tjänst Ansök senast
Undersköterskor till Ekbackens vårdboende 2020-08-17
Lärare träslöjd åk 4-9 till Folkungaskolan 2020-08-19
Schemaläggare till Birgittaskolan 2020-08-19
Modersmålslärare till Sektionen för resurs- och stödverksamhet 2020-08-20
Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna 2020-08-20
Sjuksköterska kommunal sjukvård 2020-08-20
Heltidsmentor till Tornhagsskolan 2020-08-21
Speciallärare till Nygårdsskolan 4-6 2020-08-22
Lärare åk 4-6, Vist skola 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Ekängsskolan 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor 2020-08-23
Förste förskollärare till förskolorna i Kvinneby 2020-08-23
Lärare åk 1-6 till Resursskolorna 2020-08-23
Förskolelärare till förskolor i Åkerbo 2020-08-23
Lärare i fritidshem till Tallbodaskolorna 2020-08-23
Förskollärare till Rotegatan, Förskolor Berga/Ekkällan 2020-08-23
Biträdande rektor till Harvestadskolan 2020-08-27
Avlösare till LSS funktionsstöd 2020-08-28
Sjuksköterska dagtid inom Socialpsykiatri, Råd & Stöd 2020-08-29
Socialsekreterare/familjerådgivare till Råd & Stöd 2020-08-30
Politisk sekreterare till Socialdemokraterna 2020-09-13
Timvikarier till Leanlink stöd, vård och omsorg 2020-09-30
Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet 2021-12-31
Visar 51 - 73 av 73 tjänster