LSS Funktionsstöd

Välkommen till Leanlink LSS Funktionsstöd. Vi är Linköpings kommuns utförare av vissa LSS-insatser. På våra sidor kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder och hur det är att arbeta hos oss.

Självständighet och trygghet

Vi är en del av Leanlink som är kommunens egna utförare av stöd, service och omsorg.Vi har verksamhet för personer som har intelektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning, förvärvade hjärnskador eller andra omfattande funktionshinder

I vårt arbete är delaktighet och trygghet viktigt och möjligheten att leva ett självständigt liv. För att uppnå det lägger vi stor vikt vid att rekrytera personal utifrån den enskildes behov och med rätt kompetens samt att använda oss av pedagogik, välfärdsteknik och annat kognitionssöd.

Vi arbetar på uppdrag av Omsorgs- och äldrenämnden i Linköpings kommun. Vi ger stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Eftersom vi är en del av Linköpings kommun är vi inte vinstdrivande.

Våra verksamhetsområden

  • Bostad med särskild service - gruppbostad, servicebostad och särskild anpassad bostad
  • Kultur och Fritid - program för aktiviteter, läger och resor
  • Personlig assistans - till dig som har beslut om personlig assistans eller assistansersättning.
  • Korttidsvistelse - avlastningsboende för vuxna
  • Avlösarservice- och ledsagarservice - avlastande insatser i och utanför hemmet
  • Bemanningscentrum - administration och vikarier
  • Anhörigvård - hemtjänst som utförs av en nära anhörig
  • Sjuksköterskor - ansvarar för att främja hälsa och förebygga sjukdom i bostad med särskild service
LSS Funktionsstöd

LSS Funktionsstöds administrativa assistenter, affärsområdeschef, bemanningsassistenter, ekonom, fritidskonsulenter, HR-konsult, sjuksköterskor, verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare finns på Hertig Karlsgatan 5a. Kontakta den du vill besöka innan besöket och avtala en tid.

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5a (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink
LSS Funktionsstöd
581 81 Linköping

Fax: 013-20 87 49

Webbadress: http://www.linkoping.se/Leanlink/lss-funktionsstod http://www.linkoping.se/Leanlink/lss-funktionsstod

Affärsområdeschef: Lise-Lotte Ardell
Telefon: 013-207897

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2018