Visar 1-10 av 108 pressmeddelanden inom Alla

Pressinbjudan: Allians för Linköping presenterar satsningar för ett bättre företagsklimat

2019-10-09

Under fredagen den 11 oktober kommer Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden, att presentera ett nytt arbetssät...

Linköping har fått ett klimatråd

2019-10-08

Linköpings kommun har inrättat ett klimatråd. Klimatrådet består av kommunens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter f...

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning - efter förslag från föräldrar

2019-10-08

Idag har Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Catrine Månsson, rektor på Tornhagsskolan, presenterat en ...

Gemensamma servicetjänster förändras

2019-10-07

Norrköpings och Linköpings kommuner har gemensamt drivit ett lönecenter och ett upphandlingscenter som servat båda kommunerna. ...

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning - efter förslag från föräldrar

2019-10-07

Under tisdagen den 8 oktober kommer Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, att tillsammans med rektor Catrine ...

Pressinbjudan: Så skapar vi tillsammans ett inkluderande Linköping (Rättelse)

2019-10-02

Linköpings kommun arrangerar en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbe...

Den kommunala tomtförmedlingen reformeras

2019-10-02

Nuvarande tomtförmedlingsprocess, som går via den kommunala tomtkön, är ineffektiv och syftet med tomtförmedlingen uppfylls int...

Läromedelssatsning inom grundskolan

2019-10-02

För budgetåret 2019 finns 20 mnkr som tidigare varit märkta för insatser som Barn- och ungdomsnämnden antingen inte har gått vi...

Pressinbjudan: Så skapar vi tillsammans ett inkluderande Linköping

2019-10-02

Linköpings kommun arrangerar en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbe...

Större samverkan mellan skola och socialtjänst fångar upp ungdomar i behov av hjälp tidigt

2019-10-01

För att bättre kunna möta barn och familjer med behov av stöd inleds nu ett större arbete med de så kallade samverkansgrupperna...