Visar 71-80 av 97 pressmeddelanden inom Alla

Ny inriktning på styrning för bolag inom Linköpings stadshuskoncern

2019-03-25

Allians för Linköping har presenterat förslag till nya ägardirektiv där vi presenterar lösningar på flera av de problem som upp...

Linköping kammade hem Planpriset

2019-03-20

Linköpings kommun kammade hem det prestigefyllda Planpriset. Vinnaren korades av Sveriges arkitekter på tisdagskvällens arkitek...

Barn- och ungdomsnämnden: Syskonförtur tas bort i skolvalet

2019-03-05

På ett extrainsatt sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden kommer beslut fattas om att inte tillämpa syskonförtur i skolvalet. B...

Nya simhallen – färdig sommaren 2022

2019-03-04

Alliansen kan nu presentera fortsättningen för simhallsprojektet i Linköping. På initiativ av Allians för Linköping har en geno...

Granskning visar på stora brister inom ekonomiområdet

2019-02-28

En granskningsrapport av Katedralskolans ekonomi visar att det finns omfattande brister i hantering och regelföljsamhet. Det fi...

Pressinbjudan: Granskningen av Katedralskolans ekonomi är klar

2019-02-28

En granskningsrapport av Katedralskolans ekonomi visar att det finns omfattande brister i hantering och regelföljsamhet.

Byggherregruppen i Berga är nu komplett

2019-02-25

Nu är det klart vem som blir den sjätte byggherren som utvecklar det nya området i Berga. Slättö ansluter till byggherregruppen.

Samhällsbyggnadsnämnden: Planbesked för kvarteret Flamman beviljat

2019-02-13

Efter dagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden beslutades bland annat att avslå Linköpingsförslaget med önskemål om gratis ...

Samhällsbyggnadsnämnden: Inbjudan till pressträff

2019-02-11

Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden svarar på frågor inför nämndens sammanträde.

Allvarliga brister upptäckta vid intern granskning

2019-02-11

En omfattande intern kontroll och granskning av den ekonomiska styrningen har inletts på enheten för Katedralskolan inom Utbild...