Lokaler och mat

Hagbyskolan
Medelvärde
78,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
85,2
Medelvärde
80,5
Medelvärde
72,7
Medelvärde
83,7
Medelvärde
74,1
Medelvärde
80,9
Medelvärde
63,0
Medelvärde
82,8
Medelvärde
75,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,3
Medelvärde
81,7
Medelvärde
78,7
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,7
Medelvärde
78,5
Medelvärde
85,2
Medelvärde
77,7
Medelvärde
89,0
Medelvärde
74,7
Medelvärde
79,8
Medelvärde
83,1
Medelvärde
74,9
Medelvärde
75,5
Medelvärde
61,9
Medelvärde
77,7
Medelvärde
73,7
Medelvärde
63,1
Medelvärde
71,9
Medelvärde
89,6
Medelvärde
95,0
Medelvärde
70,9
Medelvärde
74,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
69,9
Medelvärde
72,6
Medelvärde
67,2
Medelvärde
62,4
Medelvärde
84,9
Medelvärde
83,5
Medelvärde
60,7