Lokaler och mat

Kvinnebyskolan
Medelvärde
80,1
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
86,3
Medelvärde
76,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
68,6
Medelvärde
77,3
Medelvärde
64,8
Medelvärde
80,7
Medelvärde
78,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
76,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
78,7
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
75,3
Medelvärde
75,7
Medelvärde
89,6
Medelvärde
72,3
Medelvärde
80,5
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
80,9
Medelvärde
83,8
Medelvärde
69,1
Medelvärde
79,1
Medelvärde
72,1
Medelvärde
92,1
Medelvärde
81,3
Medelvärde
72,3
Medelvärde
77,7
Medelvärde
79,0
Medelvärde
92,1
Medelvärde
70,1
Medelvärde
76,2
Medelvärde
75,7
Medelvärde
64,6
Medelvärde
85,1
Medelvärde
74,6