Lärande och utveckling

Förskolan Himlaliv
Medelvärde
77,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
75,9
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,9
Medelvärde
82,3
Medelvärde
81,8
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,2
Medelvärde
76,8
Medelvärde
73,9
Medelvärde
87,2
Medelvärde
74,4
Medelvärde
78,6
Medelvärde
80,5
Medelvärde
74,4
Medelvärde
66,6
Medelvärde
85,2
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,6
Medelvärde
90,6
Medelvärde
75,0
Medelvärde
79,9
Medelvärde
77,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
81,7
Medelvärde
81,3
Medelvärde
85,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
84,2
Medelvärde
73,2
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,1
Medelvärde
81,3
Medelvärde
86,2
Medelvärde
79,3
Medelvärde
79,0
Medelvärde
82,2
Medelvärde
83,5
Medelvärde
81,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
80,2
Medelvärde
83,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
80,6
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,8
Medelvärde
81,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
86,7
Medelvärde
85,8
Medelvärde
86,6
Medelvärde
85,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
73,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
82,9
Medelvärde
76,1
Medelvärde
89,8
Medelvärde
88,4
Medelvärde
91,1
Medelvärde
84,2
Medelvärde
68,8
Medelvärde
85,4
Medelvärde
74,2
Medelvärde
78,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
72,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
88,1
Medelvärde
82,9
Medelvärde
85,4
Medelvärde
94,2
Medelvärde
69,1
Medelvärde
91,7
Medelvärde
87,6
Medelvärde
72,0
Medelvärde
90,1
Medelvärde
82,7
Medelvärde
77,4
Medelvärde
74,6
Medelvärde
82,7
Medelvärde
76,5
Medelvärde
80,4
Medelvärde
92,3
Medelvärde
89,3
Medelvärde
71,4
Medelvärde
80,7
Medelvärde
74,6
Medelvärde
95,6
Medelvärde
88,3
Medelvärde
81,6
Medelvärde
90,2
Medelvärde
75,1
Medelvärde
88,3
Medelvärde
79,8
Medelvärde
82,2
Medelvärde
85,3
Medelvärde
90,3
Medelvärde
80,6
Medelvärde
88,5
Medelvärde
80,4
Medelvärde
78,6
Medelvärde
80,7
Medelvärde
69,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
83,0
Medelvärde
85,4
Medelvärde
79,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
96,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
79,1
Medelvärde
81,5
Medelvärde
84,6
Medelvärde
81,3
Medelvärde
79,9
Medelvärde
84,4
Medelvärde
77,9
Medelvärde
81,8
Medelvärde
88,6
Medelvärde
90,3
Medelvärde
86,5
Medelvärde
91,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
71,0
Medelvärde
74,7
Medelvärde
73,1
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
67,9
Medelvärde
85,1
Medelvärde
81,8