Trygghet och trivsel

Förskolan Lingonvägen 46
Medelvärde
88,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
76,6
Medelvärde
98,0
Medelvärde
87,6
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,5
Medelvärde
87,9
Medelvärde
94,6
Medelvärde
82,6
Medelvärde
75,4
Medelvärde
95,5
Medelvärde
78,6
Medelvärde
85,1
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
81,3
Medelvärde
86,2
Medelvärde
80,8
Medelvärde
82,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
76,8
Medelvärde
80,4
Medelvärde
78,2
Medelvärde
75,9
Medelvärde
81,5
Medelvärde
83,9
Medelvärde
89,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
90,9
Medelvärde
81,3
Medelvärde
79,6
Medelvärde
88,4
Medelvärde
91,2
Medelvärde
81,1
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,5
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,3
Medelvärde
91,4
Medelvärde
88,6
Medelvärde
92,6
Medelvärde
82,9
Medelvärde
83,4
Medelvärde
83,9
Medelvärde
89,2
Medelvärde
85,4
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,1
Medelvärde
77,7
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,4
Medelvärde
81,5
Medelvärde
93,7
Medelvärde
82,7
Medelvärde
81,2
Medelvärde
87,5
Medelvärde
84,5
Medelvärde
92,7
Medelvärde
94,1
Medelvärde
94,8
Medelvärde
83,4
Medelvärde
63,8
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,6
Medelvärde
73,1
Medelvärde
90,7
Medelvärde
78,4
Medelvärde
86,6
Medelvärde
93,7
Medelvärde
88,3
Medelvärde
94,1
Medelvärde
80,7
Medelvärde
90,7
Medelvärde
91,2
Medelvärde
73,5
Medelvärde
96,9
Medelvärde
84,7
Medelvärde
78,8
Medelvärde
82,4
Medelvärde
96,3
Medelvärde
69,2
Medelvärde
79,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
91,1
Medelvärde
74,4
Medelvärde
86,2
Medelvärde
78,5
Medelvärde
98,4
Medelvärde
91,9
Medelvärde
85,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
81,5
Medelvärde
88,5
Medelvärde
85,6
Medelvärde
81,5
Medelvärde
82,6
Medelvärde
99,0
Medelvärde
91,5
Medelvärde
96,2
Medelvärde
79,6
Medelvärde
79,7
Medelvärde
83,1
Medelvärde
76,9
Medelvärde
95,0
Medelvärde
85,3
Medelvärde
88,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
92,9
Medelvärde
98,0
Medelvärde
86,6
Medelvärde
80,1
Medelvärde
84,1
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,2
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,2
Medelvärde
81,3
Medelvärde
91,5
Medelvärde
90,2
Medelvärde
92,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
93,4
Medelvärde
95,2
Medelvärde
79,4
Medelvärde
85,0
Medelvärde
77,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
97,1
Medelvärde
77,3
Medelvärde
89,0
Medelvärde
84,5