Lärande och utveckling

Förskolan Teknikringen 18 Tiny Tots
Medelvärde
85,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
94,0