Trygghet och trivsel

Förskolan Barnens Hus
Medelvärde
91,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,0