Lärande och utveckling

Förskolan Pärlan (ÖVA)
Medelvärde
91,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
85,9
Medelvärde
86,7
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,4
Medelvärde
87,3
Medelvärde
92,6
Medelvärde
79,4
Medelvärde
89,8
Medelvärde
80,8
Medelvärde
73,6
Medelvärde
70,6
Medelvärde
96,5
Medelvärde
95,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
67,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
79,3
Medelvärde
67,1
Medelvärde
79,6
Medelvärde
79,8
Medelvärde
77,1
Medelvärde
91,9
Medelvärde
76,8
Medelvärde
83,9
Medelvärde
93,6
Medelvärde
64,5
Medelvärde
81,5
Medelvärde
87,7
Medelvärde
82,1
Medelvärde
71,3
Medelvärde
87,6
Medelvärde
78,8
Medelvärde
84,6
Medelvärde
85,8
Medelvärde
94,1
Medelvärde
88,3
Medelvärde
80,9
Medelvärde
92,6
Medelvärde
77,4
Medelvärde
80,9
Medelvärde
81,4
Medelvärde
81,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
87,3
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,7
Medelvärde
86,2
Medelvärde
92,1
Medelvärde
79,1
Medelvärde
84,1
Medelvärde
77,3
Medelvärde
77,4
Medelvärde
94,2
Medelvärde
81,4
Medelvärde
88,7
Medelvärde
81,8
Medelvärde
84,1
Medelvärde
88,9
Medelvärde
87,2
Medelvärde
87,5
Medelvärde
83,6
Medelvärde
89,5
Medelvärde
76,7
Medelvärde
87,1
Medelvärde
81,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
90,5
Medelvärde
85,6
Medelvärde
70,9
Medelvärde
93,7
Medelvärde
83,8
Medelvärde
81,6
Medelvärde
68,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
91,6
Medelvärde
90,8
Medelvärde
80,1
Medelvärde
76,4
Medelvärde
76,4
Medelvärde
94,7
Medelvärde
80,7
Medelvärde
81,1
Medelvärde
89,2
Medelvärde
87,6
Medelvärde
90,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
84,7
Medelvärde
70,5
Medelvärde
79,6
Medelvärde
79,5
Medelvärde
80,6
Medelvärde
79,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
77,0
Medelvärde
80,7
Medelvärde
77,9
Medelvärde
87,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85,0
Medelvärde
86,5
Medelvärde
78,2
Medelvärde
84,7
Medelvärde
93,5
Medelvärde
93,1
Medelvärde
80,5
Medelvärde
65,8
Medelvärde
46,4
Medelvärde
93,2
Medelvärde
85,2
Medelvärde
64,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,1