Trygghet och trivsel

Förskolan Evastigen 47
Medelvärde
81,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
95,1
Medelvärde
89,3
Medelvärde
92,0
Medelvärde
86,4
Medelvärde
92,4
Medelvärde
95,4
Medelvärde
89,0
Medelvärde
93,5
Medelvärde
88,1
Medelvärde
77,6
Medelvärde
72,4
Medelvärde
96,4
Medelvärde
98,0
Medelvärde
94,8
Medelvärde
72,8
Medelvärde
94,6
Medelvärde
80,2
Medelvärde
80,7
Medelvärde
82,2
Medelvärde
79,6
Medelvärde
91,6
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
71,7
Medelvärde
83,4
Medelvärde
89,6
Medelvärde
90,8
Medelvärde
73,7
Medelvärde
89,8
Medelvärde
82,7
Medelvärde
87,2
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,2
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,6
Medelvärde
92,3
Medelvärde
79,1
Medelvärde
85,9
Medelvärde
89,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
89,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
86,8
Medelvärde
87,9
Medelvärde
93,7
Medelvärde
89,1
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
94,4
Medelvärde
87,3
Medelvärde
92,7
Medelvärde
80,5
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,3
Medelvärde
85,7
Medelvärde
78,1
Medelvärde
93,2
Medelvärde
88,4
Medelvärde
89,1
Medelvärde
85,9
Medelvärde
86,2
Medelvärde
97,4
Medelvärde
93,9
Medelvärde
84,4
Medelvärde
94,9
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,8
Medelvärde
94,4
Medelvärde
93,8
Medelvärde
82,1
Medelvärde
96,8
Medelvärde
81,5
Medelvärde
75,9
Medelvärde
96,5
Medelvärde
80,5
Medelvärde
82,4
Medelvärde
90,9
Medelvärde
87,4
Medelvärde
95,4
Medelvärde
92,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
82,7
Medelvärde
86,1
Medelvärde
80,9
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,2
Medelvärde
88,6
Medelvärde
81,5
Medelvärde
85,7
Medelvärde
87,3
Medelvärde
89,9
Medelvärde
89,0
Medelvärde
91,1
Medelvärde
87,6
Medelvärde
80,8
Medelvärde
90,8
Medelvärde
96,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
90,8
Medelvärde
72,3
Medelvärde
52,0
Medelvärde
97,2
Medelvärde
91,6
Medelvärde
71,5
Medelvärde
95,4
Medelvärde
96,2
Medelvärde
96,0