På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra

Fredriksbergsskolan
Medelvärde
82,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
75,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
59,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
68,0