Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det

Fredriksbergsskolan
Medelvärde
86,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0