Jag är med och planerar mitt skolarbete

Fredriksbergsskolan
Medelvärde
62,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
57,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
41,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
57,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
54,0
Medelvärde
51,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
59,0
Medelvärde
52,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
51,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
57,0
Medelvärde
52,0
Medelvärde
51,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
59,0