På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter

Fredriksbergsskolan
Medelvärde
85,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 4-6
Medelvärde
86,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0