Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem

Hjulsbroskolan
Medelvärde
85,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
90,1
Medelvärde
87,4
Medelvärde
74,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
80,0
Medelvärde
90,9
Medelvärde
72,5
Medelvärde
86,6
Medelvärde
82,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,9
Medelvärde
84,7
Medelvärde
85,2
Medelvärde
91,8
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,9
Medelvärde
80,1
Medelvärde
90,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
87,7
Medelvärde
86,2
Medelvärde
77,4
Medelvärde
75,9
Medelvärde
87,7
Medelvärde
88,4
Medelvärde
79,8
Medelvärde
73,5
Medelvärde
80,9
Medelvärde
89,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
78,2
Medelvärde
87,8
Medelvärde
78,9
Medelvärde
74,4
Medelvärde
88,6
Medelvärde
81,8
Medelvärde
74,4