På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt

Björnkärrsskolan
Medelvärde
70,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
84,8
Medelvärde
85,1
Medelvärde
61,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
66,7
Medelvärde
89,5
Medelvärde
77,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
80,4
Medelvärde
85,2
Medelvärde
79,4
Medelvärde
83,9
Medelvärde
88,3
Medelvärde
76,3
Medelvärde
80,3
Medelvärde
88,6
Medelvärde
83,6
Medelvärde
93,7
Medelvärde
72,1
Medelvärde
87,6
Medelvärde
74,6
Medelvärde
68,8
Medelvärde
79,6
Medelvärde
76,4
Medelvärde
78,5
Medelvärde
79,8
Medelvärde
68,0
Medelvärde
69,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
73,6
Medelvärde
75,8
Medelvärde
90,0
Medelvärde
71,4
Medelvärde
82,2
Medelvärde
79,8
Medelvärde
62,1
Medelvärde
89,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
71,5