På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra

Vist skola
Medelvärde
67,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
89,5
Medelvärde
84,6
Medelvärde
69,0
Medelvärde
86,7
Medelvärde
81,1
Medelvärde
88,7
Medelvärde
73,8
Medelvärde
88,6
Medelvärde
93,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,9
Medelvärde
91,3
Medelvärde
77,0
Medelvärde
86,5
Medelvärde
89,8
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,1
Medelvärde
86,7
Medelvärde
89,4
Medelvärde
85,2
Medelvärde
88,7
Medelvärde
94,2
Medelvärde
78,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
64,2
Medelvärde
84,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
69,4
Medelvärde
78,0
Medelvärde
89,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
73,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
76,5
Medelvärde
82,3
Medelvärde
71,1
Medelvärde
93,4
Medelvärde
87,6
Medelvärde
72,5