På min skola behandlas pojkar och flickor lika

Brunnbyskolan
Medelvärde
91,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,8
Medelvärde
72,2
Medelvärde
91,5
Medelvärde
79,8
Medelvärde
90,7
Medelvärde
86,2
Medelvärde
88,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
86,8
Medelvärde
94,4
Medelvärde
90,8
Medelvärde
90,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
92,5
Medelvärde
88,1
Medelvärde
94,7
Medelvärde
80,6
Medelvärde
88,8
Medelvärde
83,8
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,9
Medelvärde
80,6
Medelvärde
79,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
97,2
Medelvärde
75,2
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
80,3
Medelvärde
82,5
Medelvärde
83,9
Medelvärde
74,0
Medelvärde
89,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
83,1