Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Nygårdsskolan
Medelvärde
79,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
73,8
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
86,4
Medelvärde
70,8
Medelvärde
87,3
Medelvärde
83,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
81,6
Medelvärde
87,2
Medelvärde
84,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
91,5
Medelvärde
86,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
87,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
86,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
89,4
Medelvärde
70,8
Medelvärde
71,4
Medelvärde
94,6
Medelvärde
67,7
Medelvärde
81,5
Medelvärde
78,9
Medelvärde
89,8
Medelvärde
96,0
Medelvärde
68,5
Medelvärde
78,1
Medelvärde
81,5
Medelvärde
80,7
Medelvärde
76,9
Medelvärde
69,4
Medelvärde
59,5
Medelvärde
89,6
Medelvärde
81,8
Medelvärde
70,1