I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer

Slaka skola
Medelvärde
84,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
82,6
Medelvärde
91,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
86,8
Medelvärde
92,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
95,8
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,7
Medelvärde
95,7
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,7
Medelvärde
93,9
Medelvärde
85,2
Medelvärde
94,0
Medelvärde
88,1
Medelvärde
90,7
Medelvärde
89,9
Medelvärde
86,9
Medelvärde
81,1
Medelvärde
89,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
84,8
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,8
Medelvärde
96,0
Medelvärde
81,5
Medelvärde
88,0
Medelvärde
72,2
Medelvärde
83,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
80,3
Medelvärde
71,1
Medelvärde
87,2
Medelvärde
89,4
Medelvärde
81,7