Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna

Vallastadens skola
Medelvärde
72,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
82,5
Medelvärde
80,5
Medelvärde
75,3
Medelvärde
77,8
Medelvärde
80,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,8
Medelvärde
76,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
79,3
Medelvärde
80,2
Medelvärde
83,5
Medelvärde
71,6
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,8
Medelvärde
73,3
Medelvärde
85,1
Medelvärde
84,3
Medelvärde
90,5
Medelvärde
74,8
Medelvärde
81,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
81,4
Medelvärde
80,2
Medelvärde
78,7
Medelvärde
80,1
Medelvärde
66,7
Medelvärde
76,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
69,2
Medelvärde
78,5
Medelvärde
74,3
Medelvärde
72,5
Medelvärde
80,7
Medelvärde
59,8
Medelvärde
85,2
Medelvärde
84,1
Medelvärde
68,6