Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar

Bäckskolan
Medelvärde
70,4
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
58,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
63,9
Medelvärde
83,7
Medelvärde
82,9
Medelvärde
80,2
Medelvärde
59,7
Medelvärde
59,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
74,1
Medelvärde
85,0
Medelvärde
76,7
Medelvärde
80,8
Medelvärde
86,5
Medelvärde
91,4
Medelvärde
66,4
Medelvärde
78,5
Medelvärde
71,2
Medelvärde
94,4
Medelvärde
73,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
68,2
Medelvärde
65,5
Medelvärde
39,4
Medelvärde
79,2
Medelvärde
68,6
Medelvärde
74,1
Medelvärde
62,0
Medelvärde
84,9
Medelvärde
87,0
Medelvärde
67,3
Medelvärde
72,2
Medelvärde
74,1
Medelvärde
63,8
Medelvärde
65,0
Medelvärde
72,9
Medelvärde
37,0
Medelvärde
78,7
Medelvärde
68,6
Medelvärde
63,3