Skolans lokaler är trivsamma

Himnaskolan
Medelvärde
82,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
90,8
Medelvärde
86,8
Medelvärde
69,0
Medelvärde
91,2
Medelvärde
78,9
Medelvärde
86,5
Medelvärde
69,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
85,9
Medelvärde
83,6
Medelvärde
89,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
83,6
Medelvärde
88,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
90,5
Medelvärde
75,3
Medelvärde
84,7
Medelvärde
89,9
Medelvärde
83,1
Medelvärde
79,6
Medelvärde
56,4
Medelvärde
86,5
Medelvärde
70,6
Medelvärde
70,3
Medelvärde
77,0
Medelvärde
95,4
Medelvärde
96,0
Medelvärde
78,6
Medelvärde
73,5
Medelvärde
97,2
Medelvärde
77,1
Medelvärde
80,4
Medelvärde
76,4
Medelvärde
60,3
Medelvärde
90,7
Medelvärde
82,6
Medelvärde
62,8